کل نماهای صفحه

چهارشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۸


طی روزهای گذشته دوستان بسیاری به من کمک کردند که من مدیون کمک آنها هستم و در اینجا لازم میدانم که از این عزیزان نام ببرم : بزرگواری دوست و یاور خوبم جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر - پیگیریهای شبانه روزی جناب آقای نجات بخش ریاست محترم دفتر آقای دکتر بنی صدر که واقعا برای پیگیری مسایل مربوط به بنده حقیر چندین شبانه روز تلاش داشتند . دوست خوبم انسان وارسته ای که در بحرانی ترین شرایط به من کمک کرد جناب آقای رها که من هرگز لطف ایشان را فراموش نمیکنم و از دوستی با ایشان واقعا به خودم افتخار میکنم و همچنین سرکار خانم سوزان بهنام که امروز برای من کار بسیار بزرگی کردند از همه این دوستان که هر کدام از یک نقطه کشور پاریس برای پیگیری مشکلات من تلاش کردند بسیار سپاسگذار هستم و از راه دور دست انها را میبوسم و همیشه مدیون آنها هستم همچنین از آلمان دوست مهربانم آقای سعید شاهسوندی که زحمات بسیاری برای من کشیدند برای همه این عزیزان آرزوی سلامت دارم