کل نماهای صفحه

جمعه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۰

سردار مدحی کجاست ؟
چند وقت پیش بود که الماس فریب از تلویزیون ایران پخش شد و در آن به ناگهان سردار سرتیپ ستاد محمد رضا مدحی بروی صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت که به عنوان مامور نفوذی وزارت اطلاعات ایران با نفوذ به داخل اپوزسیون ایران توانسته ضربات سهمگینی به این مجموعه‌ وارد کند و الی آخر که همگان بیاد دارند و نیاز به توضیح واضحات نیست .

اما پس از پخش مجموعه‌ الماس فریب
 دیگر کسی‌ نامی‌ از سردار مدحی نشنید و معلوم نشد که او کجا رفت و چه شد 
 نقل قول‌های فراوانی هم عنوان شد که یا خبر از کشتن او میداد و یا خبر از بازگشت به کارش .
ولی‌ بالاخره معلوم نشد که آقای الماس فریب یا همان سردار مدحی یا همان جمع یاران چه شد و کجا رفت .

پیگیر این موضوع بودم و سعی‌ داشتم تا به هر طریق ممکن بتوانم آثاری از مدحی پیدا کنم
که پس از بازگشت به ایران در کجا هست و آیا مشغول کار است
 یا در زندان تحت باز جویی که بالاخره موفق شدم بفهمم که مدحی در حال حاضر کجاست .

آری دوستان :
مدحی نه تنها در زندان نیست ، نه تنها در زیر شکنجه و بازجویی و از دست حرفها قرار ندارد . بلکه در جای بسیار خوبی‌ هم مشغول کار است و حسابی‌ خوش میگذراند .

امروز ایمیلی از طرف یکی از دوستانم برایم ارسال شد و در آن از موقعیت مدحی نوشته بود که در کجاست و چه کار می‌کند .

سردار سرتیپ پاسدار ستاد محمد رضا مدحی در حال حاضر در محل سابق مجلس شورای اسلامی که امروز به مجلس خبرگان رهبری تبدیل شده در تقاطع خیابان سپه به عنوان فرمانده حفاظت با همان درجه سرتیپی مشغول به کار بوده و منزل مسکونی‌اش نیز به به شهرک شهید محلاتی منتقل شده و در آنجا ساکن است . با کلیه امکانات رفاهی‌ و حفاظتی.
اما باید به این نکته توجه کرد که نفوذ سردار مدحی در بطن اپوزیسیون یعنی یک خطر جدی

در آینده مشخص خواهد شّد که این نفوذ تا چه میزان توانسته ضربه ای‌ کاری به اپوزیسیون مخالف خارج از کشور وارد کند و حتی بعید نیست این ضربه آنچنان کاری باشد که نفراتی هم که مدحی توانسته با آنها ارتباط برقرار کند در آینده ای‌ نه چندان دور بناگاه تصمیم بازگشت به ایران بگیرند و بگویند ما دیگر نمیتوانیم جلای وطن را تحمل کنیم .

باید بود و نشست و دید از جمع دوستان خارج نشین و مخالف حکومت جمهوری اسلامی سردار مدحی چه کسانی‌ باز میگردند .

 زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد و در آینده خواهیم دید این یاداشت چقدر به واقعیت نزدیک است .