کل نماهای صفحه

جمعه، دی ۲۶، ۱۳۹۳

تیتر جدید یا لثارات به مناسبت کشتار شارلی عبدو

هفته نامه یا لثارات

 هم به دفاع از کشتار در هفته نامه شارلی عبدو 

چنین تیتری زد