کل نماهای صفحه

چهارشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۸


من نمیدانم که ترکیه چطور میخواهد وارد اتحادیه اروپا بشود؟؟!! اینجا کوچک ترین قوانین حقوق بشری به راحتی آب خوردن نقض میشود.. بلاهایی که بر سر پناهندگان آورده میشود واقعا در زمان حال غیر قابل بیان است پلیس ترکیه اصلا به هیچ کاری رسیدگی نمیکند- هیچ مسئولی هم نیست که بشود آدم نزد او از پلیس شکایت کند - پلیس اینجا وحشیانه ترین رفتار را با پناهندگان علی الخصوص پناهندگان سیاسی دارد آخر این کجای قوانین بین المللی و حقوق بشری است که به یک حکومت اجازه میدهد به صرف داشتن روابط دوستانه و فراتر از سیاست با یک دولت دیگر افرادی را که در کشور خود دچار مشکل بوده و تامین امنیت جانی ندارند و بر اساس قوانین حقوق بشری از کشور خود به هر نحو خارج شده و قانونا پناهنده میشوند و در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرونده تشکیل داده و به عنوان پناهنده شناخته میشوند آیا این رفتار درست است ؟؟؟ پلیس ترکیه به بهانه رابطه سیاسی عالی با ایران کارهایی انجام میدهد که در هیچ جای قوانین بین المللی نمیتوان تعریفی برای آن پیدا کرد -اینجا همه چیز برخلاف جریان آب شنا میکند -پلیس برای خود دولت جداگانه ای است و حتی جالب اینجاست که سازمان ملل هم از پلیس حساب میبرد - این قبول هر کشوری قانون دارد ولی بحث پناهندگی و افرادی که تحت حمایت سازمان ملل هستند باید دارای یک سری امتیازات باشند ولی در ترکیه این مسئله اصلا وجود ندارد و وقتی به پلیس هم این حرفها را میگویی زیبا ترین جوابی که برای تو دارند اگر کتک نباشد فحش است و این است قانون زیبایی که پلیس برای دولت نوشته و نه دولت برای پلیس !!!!.....حال خدا بداد برسد مملکتی که پلیسش برای دولت قانون وضع میکند میخواهد وارد اتحادیه اروپا بشود !!!!!...هنوز وارد اتحادیه اروپا نشده ماجرا این است !؟ اگر برود چه خواهد شد ؟!؟!؟!؟!؟!...آنقدر از بی عدالتیهای پلیس ترکیه مدارک مستند دارم که هر کدام نمایانگر ظلمهای مشهود آنان است و این مدارک را به پاس 17 سال خبرنگار بودنم دارم و جمع آوری این مدارک فقط مرهون شغلم بوده و بس روزی خواهم گفت و نشان خواهم داد البته اگر توسط دولت ایران کشته نشده و یا بپاس لطف پلیس ترکیه به ایران دیپورت نشدم فعلا منتظر هستم ببینم آقای نخست وزیر دولت ترکیه جواب مکاتباتی را که در خصوص بنده با ایشان شده را جواب میدهد یا خیر فعلا که هم من هستم و دولت ترکیه هم هست و همچنین پلیس اینجا
((( عجبا و حیرتا اینجا کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )))
طی روزهای گذشته مجدد لطف دوستان بسیاری شامل حال من شد که بر خود وظیفه میدانم از از این عزیزان سپاسگذاری نمایم:جناب آقای منوچهر شفیعی از کشور آلمان-جناب آقای دکتر محسن حمزئیان از کشور ایتالیا-آریای عزیز از کشور بلژیک-سرکار خانم آزیتا افشار و همکاران محترمشان در بنیاد نوروز که تلاشهای این عزیزان مرحمی بود بر آلام دلم....... بدین وسیله از همه این دوستان تقدیر و تشکر مینمایم