کل نماهای صفحه

چهارشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۹


سرگردانی دانشجوی سابق رشته معماری
نوید میر پورزاده
در اروپا مهد حقوق بشر
نوید میر پور زاده دانشجوی سابق معماری دانشگاه آزاد واحد گچساران که به اتهام نشر و تکثیر کتابهای اینترنتی و مقالات ضدّ حکومت در ایران توسط اداره اطلاعات گچساران طی دو نوبت دستگیر و به مدت ۲۰ روز مورد شکنجه و آزار اذیت روحی‌ و روانی‌ و در نهایت اخراج از دانشگاه شد مدت ۱/۵ سال است که در اروپای مهد حقوق بشر سرگردان و آواره است و از سوی هیچ نهاد حقوق بشری نیز حمایت نمی‌شود ، نوید برادر حمید میر پور زاده است که عضو سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده و در سال ۱۳۸۰ توسط وزارت اطلاعات اعدام شده . او پس از آزار و اذیت‌های مداوم وزارت اطلاعات و اداره کلّ  اطلاعات استان خوزستان و همچنین اداره اطلاعات شیراز به ناچار در سال ۱۳۸۷ خاک ایران ترک کرده و هم اکنون ۱/۵ سال است که به صورت بلاتکلیف در اروپا ساکن بوده از سوی هیچ نهاد حقوق بشری حمایت نمی‌شود . نوید همانند سایر دانشجویان سیاسی به خاطر نوع فکر و عقیده‌اش و به خاطر اعدام شدن برادرش در ایران تحت انواع آذر و اذیت‌های روحی‌ و روانی‌ وزارت اطلاعات قرار گرفته و حتی از تحصیل هم باز ماند و حتی خواهرش نیز پس از قبولی‌ در دانشگاه دولتی در گزینش تائید نشده و از تحصیل محروم گردید ، نوید هم اکنون در سخت‌ترین شرایط در حال سپری کردن دوران پناه جویی خود در اروپا است بدون دریافت هیچ  نوع کمک و حمایتی ، و این وظیفه بر دوش من و شما و  کسانی‌ است که خود مدیون افرادی چون نوید و برادرش میدانند که خون خود را در راه آزادی ایران اهدا کرده و هم اکنون نیازمند کمک و همیاری من و شما هستند . به عمید آزادی ایران و رهایی تمام نویدهای سرزمین ایران زمین از دست جلّادان حکومت صّفاک آخوندی .