کل نماهای صفحه

چهارشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۸مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم برگزار شد و رهبر هم در حکم خودش گفت خوشحال است از انتخاب مردم!!!!!! کدام انتخاب ؟! کدام انتخاب مردم؟!اینها مردم را چه فرض میکنند؟اگر احمدی نژاد را انتخاب کرده بودند پس این همه تظاهرات و خون و خونریزی برای چه بود؟خلاصه که کارخودشان را کردند و ....... تا بعد حالا به این نامه نگاه کنید تا کثیف بودن سیاست ایران را درک کنید برای اینها اسم بردن از مردم فقط بهانه و راهکار سیاسی است.

یکشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۸


طی روزهای گذشته از هر چیزی سخن گفتیم الان باید از این سخن گفت که امروز حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از طرف رهبر داده میشود و خدا به داد آنهایی برسد که در طول انتخابات بر علیه او سخن گفتند چه بلایی سرشان خواهد آمد خدا بداند.و از همه مهمتر اینکه طی چهار سال آینده وضعیت ایران چگونه خواهد شد؟وچه اتفاقاتی خواهد افتاد؟...اینها همه سوالاتی است که بوجود آمده و برای همگان جای تحقیق و پژوهش دارد.اما نکته مهم اینجاست که آیا در آینده ای نه چندان دور با اتفاقاتی که در ایران افتاد و مسایلی که بوجود آمد و درگیریهایی که شد و افرادی که با احمدی نژاد مخالفت کرده و رو در روی او ایستادند و بر علیه او حرف زدند و بعضآ سند و مدرک هم ارایه دادند آیا از موجهای سنگینی که پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر ایران به احمدی نژاد به سوی آنها خواهد رفت جان سالم بدر خواهند برد یا خیر؟بهر حال باید دید که چه اتفاقاتی میفتد و اصولاو قانونا اتفاقات خوبی نخواهد افتاد چون این رییس جمهور بیشتر از آنکه نشان میدهد کینه توز و انتقامجو است.این را نه تنها من..بلکه کسانی که این آدم را از زمانی که او را بعنوان دکتر میرزایی در دهه 60 در زندان اوین مثلا در خدمت اسلام و انقلاب و در اصل بعنوان یک بازجوی خون آشام فعالیت میکرده میشناسند و خوب میدانند که این آدم چقدر انتقامجو و کینه توز است و حتی همکاران این شخص در آن زمان هم خوب میدانند که او چطور موجودی است وبا این همه سر به مخالفت با او گذاشتند و حالا او پس از انتخابات صبر کرد تا نتایج به نفعش اعلام شود حکم ریاست جمهوری را کتبا از رهبر بگیرد و آنوقت شروع کند به قلع و قمع کردن آنهایی که بر علیهش حرف زدند و او را آزار دادند .حال در این میان خدا بداد مردم ایران برسد که قرار است در لابلای این تصویه حسابهای کینه توزانه چقدر دیگر تاوان حساب و کتاب این آقا را پس بدهند؟..و تا کی باید بنشینند و نظاره کنند که کدام وزیر آمد؟کدام وزیر رفت؟نرخ تورم تا کجا بالا رفته؟و از این دست مسایل که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.براستی که فقط خدا باید بداد این مردم برسد و بس از مقامات فعلی ایران که کاری جز تصویه حسابهای شخصی ندارند که کاری بر نمیایدهر کس هم که حرفی بزند سر از زندان 209 درمیاوردو فردایش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی چند سالی باید قدم رنجه کرده و زندان تشریف ببردپس فقط خدا میماند که به داد این مردم برسد تا پایان دولت دهم... بعد از پایان دولت دهم که باز خدا بزرگ است!!!!!!