کل نماهای صفحه

چهارشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۸مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم برگزار شد و رهبر هم در حکم خودش گفت خوشحال است از انتخاب مردم!!!!!! کدام انتخاب ؟! کدام انتخاب مردم؟!اینها مردم را چه فرض میکنند؟اگر احمدی نژاد را انتخاب کرده بودند پس این همه تظاهرات و خون و خونریزی برای چه بود؟خلاصه که کارخودشان را کردند و ....... تا بعد حالا به این نامه نگاه کنید تا کثیف بودن سیاست ایران را درک کنید برای اینها اسم بردن از مردم فقط بهانه و راهکار سیاسی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر