کل نماهای صفحه

چهارشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۹

با حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
 دو نفر از متهمان پرونده کهریزک به اعدام محکوم شدند
در حکمی که از سوی شعبه یک دادسرای نظامی تهران
 از بیست و دو نفر متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک
دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند ؛
اما این حکم قطعی نیست و قابل  اعتراض است