کل نماهای صفحه

چهارشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۹

آخرین خبر لؤ رفته از شورای عالی‌ امنیت ملی‌ ایران
در جلسه محرمانه که به صورت قریب الوقوع در دفتر علی‌ خامنه‌ای تشکیل شده است
آیا دوباره باید شاهد زلزله‌ای همچون زلزله بم باشیم ؟ ميليونها ايراني از بين خواهند رفت

در روزهای گذشته نظر ناگهانی و تعجب آوری که احمدی نژاد در باره انتقال ۵  میلیون تهران از پایتخت مطرح کرد، خبرهای های دیگری نیز در محافل سیاسی ایران و  شورای عالی‌ امنیت ملی‌ ایران و دفتر علی‌ خامنه‌ای گفته  شد  که فقط تکمیل کننده انتقال ۵  میلیون تهرانی نیست، بلکه زیربنای این ماجراست. در این جلسه گفته  شد،  سپاه محمدرسول الله که تهران به آن سپرده شده و در کودتای ۲۲  خرداد و مقابله خونین با مردم نقش اصلی را داشت، در اطراف "شهریار" مامور ایجاد پناهگاه هائی برای شرایط اضطراری شده است. این پناهگاه ها با سرعت در حال حفاری است. در عین حال گفته می شود بدستور خامنه ای "ستاد بحران جنگی" تشکیل شده که مقر آن نیز در شهریار و در همین پناهگاه ها در نظر گرفته شده است. در دیدار فرماندهان سپاه و ارتش با علی خامنه ای، وی به آنها گفته : شما طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید خود را برای حمله در اواسط تابستان آماده کنید. خبر هول انگیز دیگری که با نگرانی توام با اعتراض محافل حکومتی همراه شده اینست که بخشی از حاکمیت معتقد است برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران باید یک زلزله مصنوعی در تهران بوجود آورد. این زلزله نه تنها ویرانگر خواهد بود، بلکه تلفات زیادی نیز برای آن پیش بینی شده است. مبنای این طرح آنست که با وقوع زلزله دیگر تا مدت ها هیچ دولتی به یک کشور زلزله زده حمله نمی کند. آن اظهار نظر احمدی نژاد در باره قرار داشتن تهران روی مدار زلزله و ضرورت انتقال 5 میلیون تهرانی به خارج از پایتخت، زمزمه ایست ناشی از بحث هائی که درباره این طرح هول انگیز و ضد انسانی جریان دارد. با طرح این مسئله، می خواهند اذهان عمومی را بتدریج با وقوع یک زلزله برنامه ریزی شده آماده کنند. هم اكنون در حوالي تهران كمپهايي با عنوان طرح اسكان موقت برپا كرده اند كه خود بيانگر همين قضيه است. در همین محافل از سفرهای پیاپی فرماندهان سپاه در هفته های اخیر به مجمع الجزایر "قمر" (كمور) گفته می شود. سپاه در این مجمع الجزایر که رئیس آن یک روحانی است با عمامه سبز و قبلا در قم از شاگردان مصباح یزدی بوده، طرح های خانه سازی را اجرا کرده است. برخی از این خانه ها که دارای تجهیزات ویژه است به شماری از فرماندهان سپاه تعلق دارد. خلاصه آنكه تهراني ها در معرض بزرگترين خطرها هستند و هر لحظه آبستن حوادثي است كه به فرمان سران جمهوري اسلامي رقم خواهد خورد و دوستان عزيز بايد اين خبر را پخش كنند تا همه دنيا بدانند كه چنين اتفاقي در راه است. با اين كار يا سران نظام نقشه را بر باد رفته مي بينند و به فكر كثيف ديگري خواهند پرداخت و يا آنكه بعد از اين اتفاق شوم كه ميليونها ايراني از بين خواهند رفت شايد جهان به دادخواهي برخيزد.