کل نماهای صفحه

جمعه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۱

سردار سرتیپ پاسدار ستاد محمد رضا مدحی

(( آقای الماس فریب )) 

 در پادگان دوکوهه

سه‌شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۱

جدید‌ترین عکس
 سردار سرتیپ پاسدار ستاد محمد رضا مدحی
 در دو کوهه پس از بازگشت به ایران
( همان آقای الماس فریب )

یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۰

این سال هم تمام شد


این سال هم تمام شد ، با تمام تلخی‌‌ها و شیرینیها ، امسال هم رفت ، انگار دیروز آمده بود ، انگار دیروز بود که نوشتیم سال نو مبارک ، اما به همین سادگی‌ باز هم باید به هم بگوییم سال نو مبارک . به تمام همزبانانم ، به تمام عزیزانم ، به تمام آنان که همراه با پارسیان نوروز دارند ، به تمام آنانی‌ که بودند سال قبل , نیستند امسال که مجدد به آنها تبریک نوروز بگوییم ، به همه آنانی‌ که برای بودن ما رفتند ، به همه مادرانی که برای بودن ما شکسته قلب داغ و فراق فرزند شدند ، به تمام پدرانی که به خاطر ما کمر شکسته داغ و فراق فرزند شدند ، به تمام خواهرانی که به خاطر ما اشک ریز داغ برادر شدند ، به تمام برادرانی که به خاطر ما شوریده حال فراق خواهر شدند . به همه آنانی‌ که نبودنشان به بودن من و تو و ما گره خورده ، به تمام دور از وطنان ، به تمام آنان که دوستشان دارم و داریم مجدد میگویم نوروزتان مبارک و شاد ، هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز