کل نماهای صفحه

یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۰

این سال هم تمام شد


این سال هم تمام شد ، با تمام تلخی‌‌ها و شیرینیها ، امسال هم رفت ، انگار دیروز آمده بود ، انگار دیروز بود که نوشتیم سال نو مبارک ، اما به همین سادگی‌ باز هم باید به هم بگوییم سال نو مبارک . به تمام همزبانانم ، به تمام عزیزانم ، به تمام آنان که همراه با پارسیان نوروز دارند ، به تمام آنانی‌ که بودند سال قبل , نیستند امسال که مجدد به آنها تبریک نوروز بگوییم ، به همه آنانی‌ که برای بودن ما رفتند ، به همه مادرانی که برای بودن ما شکسته قلب داغ و فراق فرزند شدند ، به تمام پدرانی که به خاطر ما کمر شکسته داغ و فراق فرزند شدند ، به تمام خواهرانی که به خاطر ما اشک ریز داغ برادر شدند ، به تمام برادرانی که به خاطر ما شوریده حال فراق خواهر شدند . به همه آنانی‌ که نبودنشان به بودن من و تو و ما گره خورده ، به تمام دور از وطنان ، به تمام آنان که دوستشان دارم و داریم مجدد میگویم نوروزتان مبارک و شاد ، هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر