کل نماهای صفحه

پنجشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۸

خبر درگذشت سعیده پورآقایی که به طرز دردناکی کشته شده است، مانند اخباردیگر شهیدان روزها و هفته‌های گذشته ایران برای‌ام دردناک بوده و است.اما درگذشت این عزیز گرامی برای‌ام وقتی بیش‌تر مایه‌ی اندوه و ماتم شدکه فهمیدم سعیده پورآقایی خواهر دوست گرامی‌ام «سپیده پورآقایی» فعالحقوق‌بشر است.این خبر تاسف‌انگیز که نشانه‌یی دیگر برای دولت بر خون نشسته‌ی حال حاضراست، باز هم غمی دیگر در دل‌مان نشاند و مایه‌ی خشم و نفرت از دولت وحکومتی شد که مدعی عدالت و اسلامیت است.درگذشت سعیده پورآقایی را به خواهر ارجمندش سپیده پورآقایی و همسرگرامی‌اش قاسم شیرزاد که از دوستان بسیار عزیز و قدیمی‌ام است، تسلیتمی‌گویم و امیدوارم عوامل این جنایت هر چه زودتر به سزای عمل‌شان برسند.سپیده و قاسم عزیز مرا نیز در غم خود شریک بدانید.اما یک نکته‌ی تامل برانگیز در مورد اخبار اعلام شده در مورد سعیدهپورآقایی وجود دارد، که نشان از دست داشتن ستاد کودتا در مورد کنترل خبرشهید شدن این دختر 17 ساله است. سعیده پورآقایی به جز سپیده پورآقایی یکبرادر دیگر هم دارد به نام هرمز پورآقایی. در حالی که در اعلامیه و اخبارمنتشر شده نوشته شده است تنها فرزند «شهید» عباس پورآقایی. نکته دیگر همهمین به کار بدن لفظ شهید است که گفته شده است ایشان دو سال پیش فوتکرده‌اند، آن هم بر اثر جراحات و شیمیایی شدن در جنگ. که به هیچ عنوانچنین امری صحیح نیست. عباس پورآقایی دبیر بازنشسته‌ بوده است و در سال1380 مرغ جان‌اش از خاک پر کشیده است آن هم به خاطر عارضه قلبی. این‌هاسوالات و ابهاماتی اساسی است که از ستاد کودتا نشات می‌گیرد و نشان از یکسناریو می‌دهد. مراسم ختم اعلام شده به طور کامل زیر سوال است و تقلبیبودن آن محرز است.
نوشته: مجتبی سمیع‌نژاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر