کل نماهای صفحه

جمعه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۸

ایران عزیز

من تو را باز کجا خواهم یافت

جز در اندیشه خویش

و به جز قصه هجران و شکیب
 چست افسانه عمر ؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر