کل نماهای صفحه

یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

فرزاد پر کشید

فرزاد کمانگر دیگر نیست تا به بچه‌های مدرسه درس یاد بدهد .
 ( هیچ چیز دیگر نمیتوان گفت )
 بعد تو با یاد تو افسوس میماند بجا ؛ در میان کلبه مان فانوس میماند بجا ؛
میروی تا گم شوی در جاده ایی بی‌ انتها؟
کس نمیابد تو رأ افسوس میماند بجا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر