کل نماهای صفحه

جمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۹

واکنش و پاسخ ايران به قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت

ايران در بيانيه اي با تاکيد مجدد مفاد بيانيه تهران اعلام کرد ، هر گونه اقدام عليه منافع قانوني و مشروع ملت ايران متقابلا پاسخ قانوني و اقدام مقتضي ايران را به همراه خواهد داشت.  ايران امروز جمعه ۲۸ خرداد در بيانيه اي به قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت واکنش نشان داد.
متن کامل بيانيه به اين شرح است
در۹ ژوئن ۲۰۱۰  قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت صادر شد. بر خلاف انتظار جامعه جهاني اين قطعنامه براي محکوميت حمله به کشتي آزادي که کمتر از ۱۰ روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات عليه عاملان آن صادر نشد؛ بلکه جامعه جهاني شاهد بود ايالات متحده که رسماً خود را متعهد به حمايت از رژيم صهيونيستي مي داند در پشتيباني و حمايت از جنايت مزبور مانع اقدام شوراي امنيت شد. اين قطعنامه همچنين پاسخي به سند نهايي اجلاس بازنگري NPT نبود که ۱۵ روز قبل از آن  ۱۸۹ کشور در آن بر الزام رژيم صهيونيستي به پيوستن به NPT تأکيد کرده بودند. جامعه جهاني پيش از اين نيز هيچ قطعنامه اي از شوراي امنيت درباره چگونگي اشاعه سلاح هاي هسته اي به رژيم صهيونيستي نديده بود و هيچگاه شوراي امنيت نخواسته است بررسي کند چه کساني سلاح هسته اي را در اختيار اين رژيم قرار داده اند؟! چرا که برخي اعضاي ثابت شوراي امنيت خود متهمان اصلي اين اشاعه هستند. همچنين موضوع قطعنامه  ۱۹۲۹ نگراني درباره توليد، ساخت، تکثير و آزمايش نسل جديد سلاح هاي هسته اي از سوي اعضاي ثابت شوراي امنيت نيست و در آن اشاره اي به ۱۱ پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در کنفرانس بازنگري NPT براي خلع سلاح و عدم اشاعه نشده است؛ پيشنهادهايي که استقبال جامعه جهاني را به دنبال داشت. موضوع قطعنامه بر خلاف انتظار جامعه جهاني درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اتهاماتي واهي است که نه تنها هيچگاه ثابت نشده بلکه در آخرين گزارش مديرکل آژانس که تنها يک روز قبل از قطعنامه منتشر شد، براي بيست و دومين بار به صراحت تأکيد شد اين فعاليت ها هيچگونه انحرافي از اهداف صلح آميز نداشته است. صادرکنندگان قطعنامه خود را در حالي در معرض قضاوت جامعه جهاني قرار دادند که جهان کمتر از يک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بيانيه تهران بود که در آن به صراحت بر همکاري هاي صلح آميز هسته اي و اجتناب از مقابله با حقوق ملت ها تأکيد شده بود. ايالات متحده آمريکا در حالي که ترکيه و برزيل را براي تعامل با تهران تشويق مي کرد، يک ماه پس از صدور بيانيه تهران و استقبال جهاني از آن که در بيانيه  ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد، به مقابله با آن برخاست.
صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در فضاي بيانيه تهران و حمله به کشتي آزادي براي جامعه جهاني صحت ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران را اثبات نمود .
۱-   اثبات کرد شوراي امنيت نمي تواند مرجع مناسبي براي تأمين امنيت و حقوق ملت ها باشد و نشان داد مادام که ايالات متحده آمريکا رسماً خود را متعهد به امنيت رژيم صهيونيستي و حمايت از جنايات آن مي داند شوراي امنيت قطعنامه اي در محکوميت جنايات رژيم صهيونيستي صادر نخواهد کرد.
۲-  اثبات کرد ايالات متحده آمريکا امروز بيش از هميشه با بي اعتباري و بحران اعتماد در جهان روبروست و شعار تغيير نيز نتوانست اعتبار از دست رفته دولت آمريکا را برگرداند. جامعه جهاني به روشني شاهد بود رئيس جمهور اين کشور بسان اسلاف خويش حاضر است با دروغ از اعتبار کشورهاي ديگر هزينه کند. اظهارات رئيس جمهور محترم برزيل و نخست وزير محترم ترکيه در تبيين رفتار غير صادقانه رئيس جمهور آمريکا امروز در معرض قضاوت جامعه جهاني است.
۳-  اثبات کرد دولت ايالات متحده آمريکا به عنوان مجرم اصلي استفاده از سلاح هسته اي و تکثير و توليد و آزمايش آن ، بزرگترين تهديد جامعه جهاني است که اين تهديد بيش از همه متوجه امنيت شهروندان آن کشور است. رژيمي که قادر به مهار يک چاه نفت نيست چگونه مي تواند اعتماد جامعه جهاني را براي مهار زرادخانه هاي هسته اي خود که امنيت جهاني را به خطر مي اندازد فراهم سازد؟
۴- اثبات کرد دولت آمريکا براي انحراف افکار عمومي از تهديدهاي واقعي که حاصل سياست هاي غلط اين رژيم در انباشت سلاح هاي هسته اي و حمايت از تروريسم دولتي است سعي دارد با ساخت تهديدهاي فرضي و دروغين ، توجه جامعه جهاني را از تهديدهاي واقعي منحرف نمايد.
۵-  اثبات کرد برخي دولتهاي انحصار طلب ، در صدد هستند ساير ملت ها را از فناوري صلح آميز هسته اي و داشتن چرخه سوخت که از مصاديق بارز «حق توسعه» ، «حق ملت ها نسبت به منابع طبيعي» و «حق تعيين سرنوشت ملت ها» است محروم سازند.
اينک با استفاده از فرصتي که در افکار عمومي جهان براي اثبات ديدگاه هاي فوق به وجود آمده است جمهوري اسلامي ايران اعلام مي نمايد
۱-  ورود شوراي امنيت در موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران غير قانوني ، بي اعتيار و بر خلاف نص صريح ماده  ۳۹ منشور و در مغايرت کامل با الزامات سازماني و پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي است و اين شورا بايد سريعاً نسبت به اتخاذ اقدامات جبراني و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام نمايد.
۲ -  جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام مي نمايد هرگونه اقدام عليه منافع قانوني و مشروع ملت ايران متقابلاً پاسخ قانوني و اقدام مقتضي جمهوري اسلامي ايران را به همراه خواهد داشت.
 ۳-   ناکامي دولت آمريکا در به دست آوردن تمام آراء شوراي امنيت عليرغم فشارهاي غير معمول و تماس هاي رئيس جمهور اين کشور و عدم همراهي جامعه جهاني با اراده برخي قدرت ها که در بيانيه جنبش عدم تعهد به نمايندگي از دو سوم کشورهاي جهان مشهود است، گوياي شروع دوران جديدي از مناسبات جهاني براي تأمين حقوق ملت ها برپايه عدالت و احترام است.
۴-  ما از اينکه هدف انساني «انرژي صلح آميز هسته اي براي همه ، سلاح هسته اي براي هيچکس» به فرصتي براي همکاري و همبستگي دولت هاي مستقل تبديل شده است استقبال مي کنيم و آن را پديده مبارکي در دفاع از حقوق اساسي ملت ها مي دانيم. از اين رو اصرار دولت آمريکا در ادامه مسير غلط گذشته را براي آنها پرهزينه ، بي فايده و بن بست مي دانيم که فقط موجب آن مي شود پرده از چهره مناسبات ناعادلانه و غلط شوراي امنيت برداشته شود و عزم ملت ها را براي ايجاد مناسباتي صحيح در صحنه بين المللي جدي تر نمايد.
۵-  جمهوري اسلامي ايران با تاکيد مجدد بر مفاد بيانيه تهران آن را مبنايي شايسته براي همبستگي دولت هاي مستقل در مقابله با زياده خواهي ها و تعامل بيشتر براي صلح ، عدالت و سعادت مي داند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر