کل نماهای صفحه

جمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۹

سیاست خوف و رجا
سیاست کلی‌ دیوان محاسبات کلّ کشور است
گفته‌های عبدلرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کلّ کشور

 عبدالرضا رحماني فضلي ظهر پنج شنبه  با بيان اينکه ما سه نوع نگاه در مسائل کاري خودمان داريم ، اظهار داشت: نگاه اداري، نگاه انساني و نگاه اعتقادي انواع نگاه هايي است که ما روزانه در کارهاي خودمان داريم. وي با بيان اينکه يک انسان محاسبه گر و خوب نوع سوم نگاه به مسائل کاري را انتخاب مي کند، تصريح کرد: نگاه ما در ديوان محاسبات از منظر اعتقادي به کار و ساير فعاليت ها است. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه ديوان محاسبات به عنوان يک دستگاه نظارتي در چگونگي اخذ و درآمد هزينه فعاليت دارد، خاطر نشان کرد: وظايف ديوان محاسبات در سه حوزه حسابرسي مالي، رعايت و عملکردي است. بي توجهي به بحث حسابرسي عملکرد رحماني فضلي با بيان اينکه تاکنون عمده فعاليت هاي ديوان محاسبات در حوزه حسابرسي مالي و رعايت بوده است ، يادآور شد: همچنين اين ديوان در انتهاي هر سال با بررسي اسناد نتايج را در قالب تفريغ بودجه به مجلس ارائه مي دهد. وي با اشاره به بررسي انحرافات دستگاه ها توسط ديوان محاسبات ، افزود: اين در حالي است که بحث حسابرسي عملکرد جزو موضوعاتي بوده است که در ديوان محاسبات به صورت نهادينه شده و سازماني تاکنون به آن توجهي نشده است.ما وظيفه خودمان مي دانيم که از اين پس اصل را بر حسابرسي عملکرد بگذاريم. رحماني فضلي با يادآوري اينکه ما وارث حکومت اسلامي هستيم و بايد از اين منظر به وظايف خود نگاه کنيم ، افزود: ما به عنوان حکومت اسلامي وظيفه داريم ضمن بسط و گسترش آموزه هاي ديني بستر لازم براي به احتزاز درآوردن پرچم اين دين در دنيا را فراهم کنيم. وي با اشاره به وجود دو جنبه براي انجام وظايف در زمينه فکر و انديشه و عمل و اقدام، بيان داشت: بحث علم و انديشه که در دست علما، روحانيت و مراجع و در راس همه اينها بحث ولايت فقيه است که خدا را شکر در اين زمينه ما در برخورد با عقايد و تفکرات ساير مدعيان جهاني از هيچ گونه نقطه ضعفي برخوردار نيستيم. رئيس ديوان محاسبات کشور با يادآوري اينکه تجربه جهاني مارکسيسم و ليبراليسم در دنيا موفق نبوده است، خاطر نشان کرد: نابرابري ها ، ظلم ها ، بي عدالتي ها و فسادها در دنيا نتيجه اين دو نگرش در عرصه حکومتي بوده است. رحماني فضلي با تاکيد بر اينکه در دنيا نه آزادي ليبراليسم و نه عدالت مارکسيسم تحقق پيدا کرده است ، علت ضعف اين تفکرات را ناشي از منشا انساني آنها دانست و بيان داشت: اين در حالي است که دين اسلام به عنوان يک دين جامع و کامل از مبدا هستي و خلقت نشات گرفته است. وي با اشاره به برخي نقاط ضعف کشور در حوزه عملکرد و اقدام، گفت: غرب همواره در اين حوزه ما را به مصاف دعوت کرده است چرا که نقطه قوت غرب در اين حوزه است. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه غرب همواره به دنبال ناکارآمد جلوه دادن حکومت اسلامي است، يادآور شد: مسئوليت و وظيفه رسمي ما فعاليت و تلاش در راستاي اثبات کارآمدي نظام اسلامي است. رحماني فضلي با تاکيد بر اينکه ما بايد به طور مرتب فعاليت هاي خودمات را رصد کنيم، يادآور شد: ما بايد به عنوان مديران نظام اسلامي به نقش خود در توسعه کشور واقف باشيم. ديوان محاسبات به دنبال مچگيري نيست رئيس ديوان محاسبات کشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جايگاه ديوان در پازل مديريتي کشور ، خاطر نشان کرد: ما خودمان را يک قطعه از فعاليت هاي اجرايي در قلب اين پازل مي دانيم که داراي جايگاه تعاملي با همه دستگاههاي اجرايي هستيم. رحماني فضلي با اشاره به نقش ديوان محاسبات در اهداف کلان کشور و توسعه ملي، يادآور شد: ما موضع خودمان را در منظر اهداف کلان سازندگي کشور يک موضع تسهيل و تسريع کننده مي دانيم. وي با تاکيد بر اينکه ما نمي خواهيم پشت پيچ بايستيم و مچ گيري کنيم ، افزود: سياست ما در ديوان محاسبات پيشگيري است و مديران بايد ما را يار، ياور و معتمد خود بدانند. رئيس ديوان محاسبات کشور سياست اين ديوان را سياست «خوف و رجا» دانست و بيان داشت: خوف براي متخلفين ، متقلبين و سوء استفاده کنندگان از بيت المال است چرا که ديوان محاسبات نسبت به کوچکترين ذره اي در اين زمينه اغماض نخواهد کرد. توفيق ديوان محاسبات در ارائه گزارش هاي تفريغ بودجه رحماني فضلي همچنين به وظايف و عملکرد ديوان محاسبات اشاره کرد و بيان داشت: يکي از دستاوردهاي اين ديوان ارائه گزارش تفريغ بودجه سه ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس بود.اين در حالي است که پيش از اين در برخي اوقات چهار سال تفريغ بودجه عقب مي افتاد و هنگامي که ارائه گزارش سالانه شد ارائه ان را در اسفندماه مي انداختند. رئيس ديوان محاسبات کشور ارائه زودهنگام گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ و ۸۹ را توفيق بزرگي در ديوان محاسبات دانست و افزود: در طول دو سال اخير گزارش هاي تفريغ بودجه همواره سه ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شده است تا بتوان نقاط قوت و ضعف را در کميسون هاي تخصصي مجلس مورد بحث قرار داد. ارائه گزارش هاي تفريغ به صورت هر سه ماه يکبار رحماني فضلي همچنين به راه ندازي کميته حقوقي و فني در ديوان محاسبات اشاره کرد و گفت: در اين ديوان ما به همه سئوالات و ابهامات دستگاه ها پاسخ مي دهيم. وي راه اندازي بحث حسابرسي ضمني را از ديگر دستاوردهاي در اين زمينه برشمرد و گفت: ما براي انجام يک گزارش تفريغ نيازمند بررسي و حسابرسي درآمد و هزينه چهار هزار نقطه در کشور هستيم.با اين اوصاف ما برنامه داريم گزارش هاي عملکردي را به صورت سه ماهه از دستگاهها ارائه کنيم که با توجه به اين امر حداقل سالي چهار بار ما گزارش تفريغ بودجه خواهيم داشت. رئيس ديوان محاسبات با اشاره به ارائه گزارش انحرافات به صورت سه ماهه، افزود: اين امر به دستگاه هاي اجرايي و مجلس براي اصلاح انحرافات در روند کار کمک خواهد کرد. چاپ کتاب تجريبات ديوان محاسبات  وي همچنين از چاپ کتاب تجريبات ۱۰  ساله ديوان محاسبات خبر داد و گفت: ما اين کتاب را در تيراژ ۱۰ هزار نسخه چاپ کرده ايم که در صورتي که دستگاهها و مديران نکات مورد نظر در اين کتاب را رعايت کنند بيش از۳۰تا  ۴۰درصد تخلفات کاهش مي يابد. رئيس ديوان محاسبات کشور به تشکيل کميته هاي مختلف نفت ، بيمه ، ماليات و... اشاره کرد و بيان داشت: امسال يکي از برنامه هايي که در ديوان در دست اجرا خواهيم داشت اين است که قبل از ارسال «واخواهي ها» به تهران مديران استاني در جريان مسائل و مشکلات قرار بگيرند. رحماني فضلي تصريح کرد: در سالجاري ۵۰ درصد واخواهي ها در استان ها در مرحله ارسال حل شد.اين در حالي اين امر موجب حل ۵۰درصد واخواهي ها در حوزه وزارتخانه ها و ۲۵ درصد در حوزه شرکت ها شده است.در مجموع به طور متوسط طي امسال ۴۵ درصد واخواهي ها در مرحله ارسال حل شد. رئيس ديوان محاسبات كشور به بحث نظارت آنلاين در ديوان محاسبات اشاره کرد و گفت: در کنار اين بحث چهار هزار نقطه درآمد و هزينه در کشور را به ديوان محاسبات متصل خواهيم کرد و با نرم افزارهايي به صورت مستقيم کار حسابرسي را انجام مي دهيم. وي سياست سوم ديوان محاسبات را حسابرسي عملکرد دانست و بيان داشت: در اين بخش ما واقعا دچار مشکل هستيم. ما در اين بخش به هزينه و درآمد نمي پردازيم بلکه به دنبال نتيجه درامدها و هزينه ها هستيم. رحماني فضلي با اشاره به اينکه ديوان محاسبات امسال روي پروژه ها در استانها کار خواهد کرد، گفت: کار بررسي موافقت نامه در استانهاي مختلف کشور آغاز شده است. رئيس ديوان محاسبات كشور با تاکيد بر اينکه حسابرسي عملکرد جزو مواردي است که به جد به آن ورود پيدا خواهيم کرد ، يادآور شد: ديوان محاسبات را داريم تجهيز مي کنيم که به حوزه بهره وري و عملکرد ورود پيدا کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر