کل نماهای صفحه

چهارشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۸


1. آدرين جلالي - دانشجوي دانشگاه تهران

2. آرمان جدايي - بازداشت شده در تاريخ 28 خرداد در توپخانه – محل نگهداري نامشخص

3. آرمان عبدالهي - بازداشت شده در تاريخ 25 خرداد در انقلاب - اوين

4. ابراهيم خوش چهره - تاريخ بازداشت31 خرداد - ملي مذهبي

5. ابراهيم رايديان - تاريخ بازداشت 31 خرداد - دانشجو

6. ابراهيم عزيزي - 31 خرداد - دانشجو

7. ابراهيم نظري - نام پدري: بهرامعلي - محل نگهداري - محل نگه‌داري زندان اوين

8. ابراهيم يزدي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - دبير کل نهضت آزادي - آزاد شد

9. ابراهيم بهروزنيا - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت خيابان رودكي

10. ابراهيم زاهديان - دانشجوي دانشگاه تهران

11. ابراهيم عزيزي - دانشجوي دانشگاه تهران

12. ابوالفضل عابديني - تاريخ بازداشت 9 تير در منزل - عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران - ارگان بازداشت کنند اطلاعات اهواز

13. احد رضايي - محل بازداشت منزل - عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ايران - ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان

14. احسان احساني - تاريخ بازداشت 3 تير - دانشگاه مازندران و فعال دانشجويي

15. احسان باقري - عضو ستاد موسوي

16. احسان باکري - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

17. ‌احسان بهروز - فرزند محمود - محل نگه داري - محل نگه‌داري زندان اوين

18. احسان حسيني - تاريخ بازداشت 1 تير - محل بازداشت هفت تير - محل نگه داري نامشخص

19. احسان دهقاني شنبه - نام پدر حسين - محل نگه‌داري - محل نگه‌داري زندان اوين

20. احسان نويدي - ‌ تاريخ بازداشت 26 خردا د - ‌ محل بازداشت خيابان آزادي آزادي - ‌محل نگه‌داري اوين

21. احمد احمديان - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

22. احمد افجه اي - تاريخ بازداشت 23 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران

23. احمد جابري - دانشجوي دانشگاه اميرکبير

24. احمد ريگي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشگاه زاهدان - ارگان بازداشت کننده اطلاعات زاهدان

25. احمد زيد آبادي - تاريخ بازداشت 23 خرداد - سازمان ادوار

26. احمد سرحدي - فرزند محمد - محل نگه‌داري زندان قزلحضار

27. احمد قربان زاده - فرزند صادق - محل نگه‌داري زندان اوين

28. احمد مرادي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

29. احمد ولي زاده - فرزند قنبرعلي - محل نگه‌داري زندان اوين

30. احمدرضا احمدي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

31. اردلان سلماني فر - تاريخ بازداشت 25 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

32. اسکندري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

33. اسمائيل قرباني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

34. اسماعيل جليلوند - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت منزل - فعال دانشجويي دانشگاه شيراز

35. اسماعيل قرباني - دانشجوي دانشگاه تهران

36. اشکان ذهابيان - تاريخ بازداشت 29 تير ماه - دانشجوي دانشگاه مازندران

37. اشکان مجللي - تاريخ بازداشت 23 خرداد - عضو جبهه مشارکت

38. اصغر پشتکار - فرزند فلاح - محل نگه‌داري - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

39. اکبر آقايي - تاريخ بازداشت 30خرداد - محل بازداشت خيابان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

40. اکرم کبيري - فرزند محمد علي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - محل بازداشت وليعصر - محل نگه‌داري زندان اوين

41. البرز - تاريخ بازداشت 23 خرداد - استاد دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

42. العطار رشيدي - دانش آموز

43. الهه ايمانيان - دانشجوي دانشگاه تهران

44. امان الله شجاعي - 31 خرداد - روزنامه نگار بوشهري

45. اميد خاتمي - تاريخ بازداشت2 تير - محل بازداشت ميدان ونک - محل نگه‌داري زندان اوين

46. اميد رضايي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

47. اميد سهراوي - دانشجو

48. اميد محدث - آزاد شد

49. اميد مهر انديش - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

50. اميدرضا سردار زاده - تاريخ بازداشت 1 تير

51. امير آريا زند - جبهه مشارکت

52. امير احمدي - فرزند يونس - - محل نگه‌داري زندان اوين

53. امير اميري‌ - محل نگه‌داري زندان اوين

54. امير اميني فر - تاريخ بازداشت 28 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

55. امير حجازي - تاريخ بازدشات1 تير - محل بازداشت خيابان کريم خان

56. امير حسين جهاني

57. امير حسين رحيمي - آزاد شد

58. امير رضايي فر - تاريخ بازداشت 3 تير - محل بازداشت بهارستان

59. امير کلهر - دانشجوي دانشگاه آزاد کرج

60. امير محجوبي - فرزندمحسن - محل نگه‌داري زندان اوين

61. امير مرداني - تاريخ بازداشت 26 تير - محل بازدشات دانشگاه تبريز - دانشجو

62. اميرحسين استيري - دانشجوي دانشگاه اميرکبير

63. اميرحسين محمدي - دانشجوي دانشگاه آزاد ميبد

64. امين افضلي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

65. امين جهاني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - مح بازداشت دانشگاه تبريز - دانشجو

66. امين سميعي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

67. امين صبوري - تاريخ بازداشت 28 خرداد - محل بازداشت ميدان ونک - محل نگه‌داري زندان اوين

68. امين مراد - فرزند منوچهر - محل نگه‌داري زندان اوين

69. امين نظري - عضو شوراي مرکزي تحکيم وحدت

70. امين نيک زاده - 7 تير ماه - محل بازداشنت دانشگاه - دانشجوي دانشکده نفت اهواز - آزاد شد

71. امير اقتنايي - تاريخ بازداشت 28 خرداد - مسئول شعبه خراسان سازمان دانش آموختگان ايران

72. امير حسين جهاني - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

73. امين افضلي - دانشجوي دانشگاه تهران

74. امين سميعي - دانشجوي دانشگاه تهران

75. اياسون آتاناسياديس - تاريخ بازداشت 30 خرداد - خبرنگار يوناني نشريه واشينگتن تايمز

76. ايمان بصيري راسته - فرزند عباس - محل نگه‌داري زندان اوين

77. ايمان پور تهماسب - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

78. ايمان ثفقت - فرزند محسن - محل نگه‌داري زندان اوين

79. ايمان شيدايي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

80. ايمان صديقي - تاريخ بازداشت 28 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

81. ايماني - دانشجو

82. ايماني - تاريخ بازداشت 23 خرداد - استاد دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

83. ايمان پورطهماسب - دانشجوي دانشگاه تهران

84. ابراهيم پور عبدالله - زندان اوين

85. احمد رضا عبادي - زندان اوين

86. اردشير امير ارجمند - زندان اوين

87. اشکان کارخانه - زندان اوين

88. امان الله شهسواني - زندان اوين

89. امير حجتي - زندان اوين

90. امير حجتي - زندان اوين

91. امير حسين مصباح - زندان اوين

92. امير عباس کلهر - زندان اوين

93. ايليا فراستي - زندان اوين

94. باقر اسکوئي - تاريخ بازداشت 26 خرداد - عضو ستاد کروبي

95. باقر فتحعلي بيگي - تاريخ بازداشت 30خرداد - محل بازداشت منزل – زنجان - عضو ستاد دانشجويي ميرحسين موسوي و از اعضاي نهضت ازادي

96. بتول قربانزاده - فرزند پرويز - تاريخ بازداشت 30 خرداد - گرافيست - محل نگه‌داري زندان اوين

97. برزو پرورش - تاريخ بازداشت 30خرداد - محل بازداشت خيابان آزادي

98. بهادر عليزاده - تاريخ بازداشت 1 تير - محل بازداشت خيابان هفت تير - محب نگه‌داري - محل نگه‌داري زندان اوين

99. بهاره حسيني - دانشجو

100. بهاره شهيدي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل

101. بهرام بهراميان - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشجوي دانشگاه صنعتي اصفهان

102. بهرام زندي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

103. بهرام شعباني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

104. بهرام کاردان - جبهه مشارکت

105. بهرام يوسف نژاد - فرزندعليرضا - محل نگه‌داري - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

106. بهروز فرزادي - فرزند شيرزاد - تاريخ بازداشت 1 تير - محل بازداشت ميدان هفت تير - محل نگه‌داري زندان اوين

107. بهروز نوروزي - تاريخ بازداشت 3 تير - محل بازداشنت ميدان بهارستان

108. بهزاد باشو - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت منزل - کاريکاتوريست

109. بهزاد نبوي - تاريخ بازداشت 16 خرداد - سازمان مجاهدين انقلاب سلامي

110. بهمن احمدي عمويي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - روزنامه نگار

111. بهمن امويي - تاريخ بازداشت سي و يک خرداد - محل بازداشت منزل - روزنامه نگار

112. بهنام خدابنده لو - تاريخ بازداشت بيست و چهار خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

113. بهنام عظيمي کنده - فرزندگل محمد - محل نگهداري - محل نگه‌داري زندان اوين

114. بيتا صميمي زاد - تاريخ بازداشت30 خرداد - فعال دانشجويي - محل نگهداري بند نسوان - محل نگه‌داري زندان اوين

115. پدرام رفعتي - دانشجوي دانشگاه اميرکبير

116. پروفسور ايزدي - تاريخ بازداشت بيست و هفت خرداد - محل بازداشت دانشگاه همدان - دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه همدان

117. پروفسور مجذوبي - تارخ بازداشت بيست و هفت خرداد - محل بازداشت دانشگاه همدان - دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه همدان

118. پناهي - پزشک

119. پوريا شريفيان – تاريخ بازداشت بيست و چهار خرداد - دانشجوي دانشگاه بوعلي همدان - آزاد شد

120. پويا ترابي - تاريخ بازداشت بيست و هشت خرداد - محل بازداشت انقلاب - محل نگهداري - محل نگه‌داري زندان اوين

121. پوريا فيض اللهي - زندان اوين

122. پيام پيکري - تاريخ بازداشت يازده تيرماه - محل بازداشت دانشگاه - فعال دانشجويي دانشکده نفت اهواز

123. پيام حيدر قزويني - دانشچوي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

124. پيمان عارف - تاريخ بازداشت بيست و هشت خرداد - عضو شاخه دانشجويي جبهه ملي ايران

125. پيمان قديمي - فرزندمحمد حسين - محل نگهداري - محل نگه‌داري زندان اوين

126. پيام پورنگ - دانشجوي دانشگاه تهران

127. پيمان كهنداني - تاريخ بازداشت سي خرداد - محل بازداشت خيابان آزادي

128. تارا سپهري فر - تاريخ بازداشت هشت تيرماه - محل بازداشت مسجد قبا - دبير انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف - آزاد شد

129. تقي رحماني - تاريخ بازداشت 22 خرداد - روزنامه نگار/ ملي مذهبي - آزاد شد

130. ثمن صاحب جلالي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

131. جاويد فخريان - آزاد شد

132. جاويد رمضانپور - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

133. جت بختياري - تاريخ بازداشت 26 خرداد - فعال دانشجويي - آزاد شد

134. جلال بهرامي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت منزل - عضو ستاد دانشجويي ميرحسين موسوي - ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان

135. جلال بهرامي صادق رسولي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت منزل - زنجان

136. جلال منيري - تاريخ بازداشت 31 خرداد - خيابان جيحون

137. جليل شرابيان لو - دکتر جراج

138. جميله سالار - تاريخ بازداشت 27 خرداد - ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل

139. جواد اسکوئي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - مل بازداشت خيابان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

140. جواد امام - تاريخ بازداشت 10 تير - محل بازداشت منزل - عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

141. جواد جابري - تاريخ بازداشت 28 خرداد - محل بازداشت پانزده خرداد - محل نگه‌داري زندان قزل حصار

142. جواد يزادنفر - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو دانشگاه تهران

143. جهان بخش خانجاني - حزب کارگزاران سازندگي

144. جهانگير محمودي - تاريخ بازداشت 26 خرداد - روحاني - ارگان بازداشت کننده اطلاعات خرم آباد

145. حاجي پور - دانشجوي دانشگاه تهران

146. حامد احساني تبار - فرزند غلامعلي - محل نگه‌داري زندان اوين

147. حامد ايرانيان - فرزند محمد - محل نگه‌داري زندان اوين

148. حامد ايرانشاهي - تاريخ بازداشت 26 خرداد - عضو شوراي سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايران

149. حامد باقري - محل نگه‌داري زندان اوين

150. حامد سعيدلو - محل نگه‌داري زندان اوين

151. حامد شيخ علي شاهي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو ي دانشگاه تهران

152. حامد عبدلي اکبر - محل نگه‌داري زندان اوين

153. حامد محمدي - محل نگه‌داري - محل نگه‌داري زندان اوين

154. حبيب خدنگي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

155. حجت اسماعيلي - سازمان مجاهدين انقلاب سلامي

156. حجت الله اميري - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

157. حجت بختياري - دانشجو

158. حديث زماني - دانشجو

159. حسام الدين باقري - تاريخ بازداشت 31 خرداد - دانشجوي دانشگاه صنعتي بابل

160. حسام نصيري - دانشگاه آزاد تهران مركز

161. حسن رضا لو - فرزند شبير - محل نگه‌داري - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

162. حسن مادي خواه - روزنامه نگار

163. حسن معاديخواه - تاريخ بازداشت 28 خرداد

164. حسن فراهاني - زندان اوين

165. حسين آقاپور - زندان اوين

166. حسين باري - زندان اوين

167. حسين زمانيان - زندان اوين

168. حميد ترقي - زندان اوين

169. حسين اتابک - محل نگه‌داري زندان اوين

170. حسين احمدي - فرزند حسين - محل نگه‌داري زندان اوين

171. حسين بيگلر حسني - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

172. حسين حامدي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

173. حسين حسيني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - محل بازداشت خيابان فاطمي - محل نگه‌داري زندان اوين

174. حسين دلير - تاريخ بازداشت 1 تير - کارگردان سينما

175. حسين رئيسيان - تاريخ بازداشت 29 خرداد - استاد دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

176. حسين رحيمي - تاريخ بازداشت - 7 تير - دانشجوي دانشکده نفت اهواز - آزاد شد

177. حسين زمان - خواننده

178. حسين زينلي سرليه - فرزند محمد - محل نگه‌داري زندان اوين

179. حسين شکوهي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - روزنامه نگار

180. حسين عبدالهي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - محل بازداشت خيابان آزادي

181. حسين مجاهد - تاريخ بازداشت 26 خرداد - محل بازداشت منزل - دبيرکل حزب جامعه مدني

182. حسين نوبخت - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

183. حسين حامدي - دانشجوي دانشگاه تهران

184. حسين شکوهي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - روزنامه نگار بوشهري

185. حسين نوبخت - دانشجوي دانشگاه تهران

186. حمدالله نامجو - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت منزل - فعال دانشجويي دانشگاه شيراز

187. حمزه غالبي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي و عضو جبهه مشارکت

188. حمزه فراتي راد - دانشجوي دانشگاه تهران

189. حمزه قالبي - کمپين موسوي

190. حميد ستوده - تاريخ بازداشت 28 خرداد - محل بازداشت ميدان توچخانه

191. حميد عموزاده خليلي - تاريخ بازداشت 9 تير - آزاد شد

192. حميد قزويني - فرزند صمدي - محل نگه‌داري زندان اوين

193. حميد کارخانه - فرزند امان الله - محل نگه‌داري زندان اوين

194. حميد نوروزي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت خيابان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

195. حميدرضا جهان تيغ - تاريخ بازداشت 5 تير - دانشگاه بابل - عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

196. حميدرضا محمدوالي - فرزندمسعود - محل نگه‌داري زندان اوين

197. حميدرضا نصير پور - فرزند علي - محل نگه‌داري زندان اوين

198. حميده ماحوزي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - روزنامه نگار بوشهري

199. حنيف سليمي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو دانشگاه تهران

200. خانم ثابتي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

201. خانم شاملو - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

202. خوش چهره - تاريخ بازداشت 31 خرداد

203. دادي زاده - پزشک

204. داود حيدري - فرزند صالح - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

205. داود سليماني - جبهه مشارکت

206. داود صفري نيا - تاريخ بازداشت 28 خرداد - محل بازداشت ميدان ونک - محل نگه‌داري زندان اوين

207. داور زاهدار

208. دانيال فرجي - زندان اوين

209. داوود قهرماني - فرزند يوسف - محل نگه‌داري زندان اوين

210. درويش - تاريخ بازداشت 31 خرداد - استاد دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

211. دکتر پناهي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

212. دکتر جليل شربيانلو - تاريخ بازداشت 31 خرداد - منزل - ملي مذهبي - اطلاعات تبريز

213. دکتر داود سليماني - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت

214. دکتر سعيد حجاريان - تاريخ بازداشت 24 خرداد عضو - شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي

215. دکتر سعيد شيرکوند - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي

216. دکتر سلطاني آذر - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

217. دکتر سيدمصطفي تاج زاده - تاريخ بازداشت 24 خرداد - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت

218. دکتر سيف لو - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

219. دکتر عبدالله رمضان زاده - تاريخ بازداشت 24 خرداد - قائم مقام دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامي

220. دکتر علي اشرف سلطاني آذر - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران

221. دکتر علي اصغر خداياري - عضو سابق شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي

222. دکتر علي تاجرنيا - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي

223. دکتر علي محدث - تاريخ بازداشت 9 تير - مدير رشته علوم کامپيوتر دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير

224. دکتر علي مهرداد - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

225. دکتر غفار فرزدي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت منزل - ملي مذهبي - ارگان بازداشت کننده اطلاعات تبريز

226. دکتر غفارزاده - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

227. دکتر غلامرضا ظريفيان - معاون وزير علوم در دولت سيدمحمد خاتمي

228. دکتر لعيا فرزدي - تاريخ بازداشت 25 خرداد عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

229. دکتر محسن امين زاده - عضو موسس جبهه مشارکت ايران اسلامي

230. دکتر محسن ميردامادي - دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامي

231. دکتر مهدي خزعلي - - تاريخ بازداشت 8 تير - مدير انتشارات حيان - محل نگه‌داري زندان اوين

232. ذاکري - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

233. رامين رويگردان - فرزند نبي الله - محل نگه‌داري زندان اوين

234. رامين ساري اصلاني - فرزند افشين - محل نگه‌داري زندان اوين

235. رامين سليمان زاده مقدم – فرزند محمود - محل نگه‌داري زندان اوين

236. رجبعلي مزروعي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - رئيس کانون صنفي روزنامه نگاران

237. رحمان کعبي فرزند محمد حسن - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

238. رحمان يعقوبي - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

239. رحمت الله اميري - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران

240. رحيم مددي - تاريخ بازداشت 26 خرداد

241. رحيم ياوري - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

242. رضا ارجيني - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت منزل - عضو ستاد دانشجويي ميرحسين موسوي - اطلاعات زنجان

243. رضا ارکوازي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

244. رضا جعفريان - تاريخ بازداشت 24 خرداد - عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه همدان آزاد شد

245. رضا رحيمي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - محل بازداشت خيابان کارگر جنوبي - محل نگه‌داري زندان اوين

246. رضا زينلي - دانشجوي دانشگاه تهران

247. رضا عرب - تاريخ بازداشت9 تير - دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مازندران - اطلاعات بابلسر

248. رضا عليجاني - تاريخ بازداشت23 خرداد - ملي مذهبي - آزاد شد

249. رضا کاظمي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - - محل بازداشت منزل - از اعضاي جنبش مسلمانان مبارز - فومن

250. رضا لطفي - دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد

251. رضا محسني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - محل بازداشت ميدان ونک - محل نگه‌داري زندان اوين

252. رضا مرادي - فرزند رستم - محل نگه‌داري زندان اوين

253. رضا همايي - عضو جبهه مشارکت ايران اسلامي

254. رامون دهقاني - زندان اوين

255. روح الله باقري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

256. روح الله رحيم پور - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

257. روح الله شفيعي - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

258. روح الله شهسوار - تاريخ بازداشت 27 خرداد - روزنامه نگار و کمپين موسوي و عضو جبهه مشارکت ايران اسلام

259. روح الله شهسواري - تاريخ بازداشت 27 خرداد - رئيس ستاد ۸۸ در استان خراسان رضوي

260. روح الله صحرايي - نهضت ازادي

261. روزبه اماني - تاريخ بازداشت3 تير - محل بازداشت بهارستان

262. رها ده رحيم پور

263. زويا حسني - از اعضاي جبهه مشارکت

264. زهرا توحيدي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشجوي محروم از تحصيل

265. زهرا صادق زاده حلاج - فرزند احمد - تاريخ بازداشت 27 خرداد - خانه دار - محل نگه‌داري زندان اوين

266. زهرا مجردي - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت

267. زهره آقاجري - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت - آزاد شد

268. زينب کريمي بيوک - تاريخ بازداشت 22 خرداد - خانه دار - محل نگه‌داري زندان اوين

269. ژيلا بني يعقوب - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت منزل - روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

270. سارا رنجبري - فرزند حسن - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو - محل نگه‌داري زندان اوين

271. سامان صاحب جلالي - دانشجوي دانشگاه تهران

272. سجاد بازوند - دانشجوي دانشگاه تربيت معلم

273. سجاد طاهرزاده - تاريخ بازداشت 11 تير - محل بازداشت دانشگاه - دبير انجمن اسلامي دانشکده نفت اهواز

274. سعيد ارباب زهي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - زاهدان - ارگان بازدات کننده اطلاعات زاهدان

275. سعيد الله بداشتي آزاد شد

276. سعيد باقري - محل نگه‌داري زندان اوين

277. سعيد پرويزي - دانشجو

278. سعيد رضا صمدي - تاريخ بازداشت 3تير - محل بازداشت ميدان بهارستان

279. سعيد شريعتي - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت - آزاد شد

280. سعيد شيرکووند - جبهه مشارکت

281. سعيد عباس زاده - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان آزادي - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

282. سعيد ليلاز - تاريخ بازداشت 27 خرداد - روزنامه نگار

283. سعيد نبوي - محل بازداشت در منزل

284. سعيد نيکخواه - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

285. سعيده کردي نژاد - از اعضاي جبهه مشارکت

286. سعيد زراعت کار - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

287. سعيد نور محمدي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت

288. سلطاني آزاد - پزشک

289. سميه توحيد لو - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو و وبلاگ نويس

290. سميه لقايي عليار - تاريخ بازداشت 30 خرداد - دانشجو - محل نگه‌داري زندان اوين

291. سوسن آل آقاناصر - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت ميدان انقلاب - دانشجو - محل نگه‌داري زندان اوين

292. سوگند عليخواه - تاريخ بازداشت 31 خرداد - دانشگاه مازندران - فعال دانشجويي

293. سهراب احديان - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

294. سهراب احمدي - دانشجوي دانشگاه تهران

295. سهند بختيارپور - تاريخ بازداشت 11 تير - محل بازداشت دانشگاه - دبير سابق انجمن اسلامي دانشکده نفت اهواز

296. سهيل اقدم صالح – فرزند داود - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

297. سيامک احمدي - تاريخ بازداشت 4 تير - ‌ محل بازداشت ميدان بهارستان

298. سيامند غياثي - ‌دانشجوي دانشگاه کرمانشاه و کمپين کروبي

299. سياوش حاتم - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دبير کل انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي همدان - آزاد شد

300. سياوش سبيمي نژاد - تاريخ بازداشت 1 تير - دانشجوي دانشگاه مازندران

301. سياوش صفوي - ‌دانشجو

302. سياوش فياض - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

303. سامان حسيني - زندان اوين

304. سجاد سلطان علي - زندان اوين

305. سجاد طاهري - زندان اوين

306. سعيد انوري - زندان اوين

307. سعيد برادر - زندان اوين

308. سعيد بهرامي - زندان اوين

309. سعيد ترابي - زندان اوين

310. سعيد شايسته - زندان اوين

311. سعيد الله آقا صالح – بازداشت شده در تاريخ 21 خردادماه – کمپ کهريزک

312. سيد رضا فاطمه - زندان اوين

313. سيد محمد حسين حسني - زندان اوين

314. سينا گرامي - زندان اوين

315. سيد آرمين مير خواجه الدين - فرزند سيدجمال - محل نگه‌داري زندان اوين

316. سيد جواد حسيني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

317. سيد حسين ميرزاده - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

318. سيد خليل ميراشرافي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - تهيه کننده تلويزيون

319. سيد عليرضا بهشتي شيرازي - تاريخ بازداشت 2 تير - بازداشت در محل کار - ‌ سردبير روزنامه کلمه سبز

320. سيد محمد رئوف صفاري - فرزند سيد احمد - محل نگه‌داري زندان اوين

321. سيد نويد قاضي - تاريخ بازداشت 25 خرداد در ميدان هفت تير - محل نگه‌داري زندان اوين

322. سيد هادي شاه ولايتي - فرزند سيد احمد - محل نگه‌داري زندان اوين

323. سيد هاشم خواستار - تاريخ بازداشت 29 خرداد فعال صنفي - زندان وکيل آباد مشهد

324. سينا برازجاني - تاريخ بازداشت 26 خرداد - محل بازداشت خيابان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

325. سينا فرهمند - تاريخ بازداشت 27 خرداد - محل بازداشت شهرک غرب - محل نگه‌داري زندان اوين

326. سيامند غياثي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشجوي دانشگاه رازي کرمانشاه

327. سياوش صفوي - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

328. سياوش فياض - دانشجوي دانشگاه تهران

329. سيد جواد حسيني - دانشجوي دانشگاه تهران

330. سيد حسين ميرزاده - دانشجوي دانشگاه تهران

331. سيد خليل ميراشرفي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - محل بازداشت در منزل - تدوينگر تلويزيوني

332. سيد محمد باقر اسکويي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - رئيس ستاد دانشجويي مهدي کروبي

333. سيف الله رمضاني - ‌دانشجوي دانشگاه تهران

334. شابتي - کمپ کهريزک

335. شاملو – کمپ کهريزک

336. شاهين رجب زاده منفرد - محل نگه‌داري زندان اوين

337. شايان قلي پور - زندان اوين

338. شاهين ميرزايي – فرزند علي همت - محل نگه‌داري زندان اوين

339. شاهين نصيري نيا - تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان انقلاب - محل نگه‌داري زندان اوين

340. شاهين نوربخش - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو جبهه مشارکت

341. شاهين عسگري - تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان توحيد

342. شايان منصوري تاريخ بازداشت 30 خرداد در تقاطع شادمان‌ - محل نگه‌داري زندان قزل حصار

343. شروين بيگلري - تاريخ بازداشت 25 خرداد - انقلاب - محل نگه‌داري زندان اوين

344. شريف معيري - فرزند عباس - محل نگه‌داري زندان قزل حصار

345. شکوفه آذر - تاريخ بازداشت 8 تير - مسجد قبا - خبرنگارروزنامه سرمايه - محل نگه‌داري زندان اوين

346. شمس الله ميانه دري - فرزند قرمان - محل نگه‌داري زندان اوين

347. شوانه مريخي - دانشجوي دانشگاه مازندران

348. شهاب الدين طباطبايي - ‌ کمپين موسوي

349. شهاب حسارات - فرزند محمد علي - محل نگه‌داري زندان اوين

350. شهاب طباطبايي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - از مسئولان ستاد ميرحسين موسوي

351. شهاب عبدي نسب - تاريخ بازداشت 26 خرداد در خيابان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

352. شهاب مقدس - تاريخ بازداشت 1تير در ميدان توحيد

353. شهريار حسين بر - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشگاه زاهدان - عضو هئيت رئيسه ستاد دانشجويي مهدي کروبي در استان سيستان و بلوچستان - اطلاعات زاهدان

354. شيخ موسي رجايي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - روحاني - ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل

355. شيوا نظرآهاري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - محل کار - عضو کميته گزارشگران حقوق بشر

356. صابر اميري - تاريخ بازداشت 31 خرداد در ميدان 7 تير

357. صادق رسولي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در منزل - عضو ستاد دانشجويي ميرحسين موسوي - اطلاعات زنجان و نهضت آزادي

358. صادق نوروزي

359. صديقه صادق زاده - تاريخ بازداشت سي خرداد – محل نگهداري زندان اوين

360. صديقه گلشن لطفي - فرزند بهمن - تاريخ بازداشت 30 خرداد - حسابدار - محل نگه‌داري زندان اوين

361. صمد بيگي - تاريخ بازداشت سي خرداد – محل بازداشت خيابان آزادي

362. صمد مهرعلي تبار - دانشجوي دانشگاه تهران

363. صيف الله رمضاني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

364. صيفي لو - پزشک

365. ضياالدين نبوي - تاريخ بازداشت بيست و شش خرداد - معلم

366. طاها عظيمي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت خيابان يادگار امام

367. طاهره مرعشي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - آزاد شد

368. عادل دهدشتي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - مسئول ستاد ياران دبستاني و جبهه مشارکت

369. عاطفه خواجه نصير - تاريخ بازداشت30 خرداد در خيابان نواب - محل نگه‌داري زندان

370. عاطفه نصيري - فرزند فضل الله - تاريخ بازداشت 30 خرداد - در خيابان ونک - کتابفروش - محل نگه‌داري زندان اوين

371. عباس اختري - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان نواب - محل نگهداري زندان اوين

372. عباس پوراظهري - تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل - ملي مذهبي - ارگان بازداشت کننده اطلاعات تبريز

373. عباس جعفري زهد - فرزند مهدي - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

374. عباس علم - تاريخ بازداشت 31 خرداد در خيابان ستار خان

375. عباس کوشا - تاريخ بازداشت9 تير - عضو دفتر سياسي جبهه مشارکت

376. عبدافتاح سلطاني - تاريخ بازداشت16 خرداد - وکيل

377. عبدالرضا تاجيک - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دبير سياسي روزنامه شرق

378. عبدالفتاح سلطاني - تاريخ بازداشت 30 خرداد - وکيل دادگستري

379. عبدالله مومني - تاريخ بازداشت 31 خرداد - دفتر ستاد شهروند آزاد، سخنگوي سازمان اداوار تحکيم وحدت - بند 209

380. عبدالله نوري - تاريخ بازداشت 27خرداد در ميدان هفت تير - محل نگه‌داري زندان اوين

381. عرفان محمدي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

382. عزت تربتي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

383. عطا رشيدي - دانشچوي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

384. علوم غمديده - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

385. علوي - عضو نهضت آزادي ايران

386. علي احمدي - دانشجو

387. علي افشار ‌ - فرزند خدابخش - - محل نگه‌داري زندان اوين

388. علي اکبر صمدي - تاريخ بازداشت30 خرداددر خيابان جمهوري - محل نگه‌داري قزل حصار

389. علي پاشاه - تاريخ بازداشت3 تير در ميدان ونک

390. علي پورخيري - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو جبهه مشارکت

391. علي تاجر نيا - جبهه مشارکت

392. علي تقي پور - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو جبهه مشارکت

393. علي حبيبي - فرزند حنيف - محل نگه‌داري زندان اوين

394. علي خلج - تاريخ بازداشت1 تي در ميدان هفت تير

395. علي ديناري - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

396. علي رائي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

397. علي رفاهي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

398. علي شجاعي - دانشجوي دانشگاه هرمزگان

399. علي شکوري - تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان تجريش

400. علي طباطبايي - محل بازداشت در بلوار کشاورز

401. علي عباسي - دانشجوي دانشگاه مازندران

402. علي عقيلي - تاريخ بازداشت3 تير در ميدان بهارستان - محل نگه‌داري زندان اوين

403. علي فاتح - تاريخ بازداشت3 تير در ميدان امام حسين - محل نگه‌داري زندان اوين

404. علي محقر - تاريخ بازداشت26 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

405. علي ملازمي دانشجوي رشته مهندسي مکانيک نيروگاه دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور - محل نگه‌داري زندان اوين

406. علي مهاجر - حزب کارگزاران

407. علي مهرداد - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

408. علي نظري - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

409. علي وفقي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

410. علي هاديان - تاريخ 24 خرداددر خيابان شريعتي - محل نگه‌داري زندان اوين

411. علي تقي پور - بازداشت شده در تاريخ نهم تيرماه - دبير فني سابق دانشگاه مازندران

412. عليرضا بابالو - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان

413. عليرضا جمال اسفرجاني نژاد - فرزند محمد حسين - محل نگه‌داري زندان اوين

414. عليرضا خوشبخت - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشجوي محروم از تحصيل

415. عليرضا شيخي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

416. عليرضا شيرازي - تاريخ بازداشت2 تير - روزنامه نگار

417. عليرضا کياني دانشجوي دانشگاه مازندران

418. علي بيكس - دانشجوي دكتراي رشته تاريخ دانشگاه آزاد

419. علي راعي - دانشجوي دانشگاه تهران

420. علي رفاهي - دانشجوي دانشگاه تهران

421. عليرضا شيخي - دانشجوي دانشگاه تهران

422. عليرضا کياني - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

423. عليرضا كياني - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشکده پرديس مازندران - فعال دانشجويي

424. عليرضا هاشمي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دبيرکل سازمان معلمان ايران

425. عماد بهاور - عضو نهضت آزادي ايران

426. عباس قادريان - زندان اوين

427. عباسعلي گودرزي - زندان اوين

428. علي عاميران - زندان اوين

429. علي محمدي - زندان اوين

430. علي مرادي - زندان اوين

431. عليرضا خدادادي - زندان اوين

432. غفار زاده - پزشک

433. غفار فرزادي - پزشک

434. غمديده - دانشجوي دانشگاه تهران

435. فائزه هاشمي رفسنجاني - تاريخ بازداشت 30 خرداد - نماينده سابق مجلس - آزاد شد

436. فاطمه خواجه نصيري‌ - فرزندجواد - تاريخ بازداشت 30 خرداد - دانشجو - محل نگه‌داري زندان اوين

437. فتاحي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

438. فرحان صادق پور - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

439. فرحان صادق پور - دانشجوي دانشگاه تهران

440. فرزانه رنجبري - فرزند خليل - تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب، خانه دار - محل نگه‌داري زندان اوين

441. فرزانه کماني تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان اميرآباد - محل نگه‌داري زندان اوين

442. فرشاد طاهري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

443. فرشيد حيدري زمين - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

444. فرناز کماني - فرزند اسماعيل - تاريخ بازداشت 30 خرداد - دانشجو - محل نگه‌داري زندان اوين

445. فرهاد بينا زاده - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

446. فرهاد شير احمد - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

447. فرهاد نصرالله پور - جبهه مشارکت

448. فرهاد شير احمد - زندان اوين

449. فريبرز سروش

450. فريناز معيريان - فعال دانشجويي - بند نسوان - محل نگه‌داري زندان اوين

451. فريده هاشمي نژاد - تاريخ بازداشت 30 خرداد - آزاد شدند

452. فض الله جوکار - دانشجو

453. فضلي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - استاد دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

454. فهيمه رمضاني افشار - فرزند حسن - تاريخ بازداشت 30 خرداد - شاغل در توليدي چاپ پارچه - محل نگه‌داري زندان اوين

455. کاظم رحيمي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

456. کامبيز صائمي - فرزند مصطفي - محل نگه‌داري زندان قزلحضار

457. کامبيز نوروزي - تاريخ بازداشت7 تير - دبير حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران - بند 209

458. کامران ايرواني - فرزند بهرام - محل نگه‌داري زندان اوين

459. کامران برهاني - تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان بهارستان - محل نگه‌داري بند 209 زندان اوين

460. کاوه ثروتي - تاريخ بازداشت30 خرداد - کمپين موسوي

461. کرامت الله زارعيان جهرمي - فرزند فرج - محل نگه‌داري زندان اوين

462. کريم ارقنده پور - تاريخ بازداشت 24 خرداد - وبلاگ نويس

463. کريم امامي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

464. کريم باقرپور يزدي - تاريخ بازداشت3 تير - محل بازداشت بيمارستان بقيع - محل نگه‌داري زندان اوين

465. کريم ارغنده پور - تاريخ بازداشت26 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

466. کريم امامي - دانشجوي دانشگاه تهران

467. کورش شهبازي - تاريخ بازداشت3 تير - محل بازداشت يمارستان بقيع - محل نگه‌داري زندان اوين

468. کوروش زعيم - تاريخ بازداشت31 خرداد - جبهه ملي

469. کيانوش موسوي - فرزند رضا - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

470. کيوان راوي - فرزند کيومرث - محل نگه‌داري زندان اوين

471. کيوان صميمي بهبهاني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - روزنامه نگار

472. کيومرث احمدي - 30 خرداد - بلوار کشاورز - محل نگه‌داري زندان اوين

473. لعيا فرزادي - پزشک

474. ليلا سلماني پور - فرزند احمد - تاريخ بازداشت 30 خرداد - شغل طراح لباس - محل نگه‌داري زندان اوين

475. مازيار بهاري - تاريخ بازداشت 31 خرداد - خبرنگار کانادايي هفته نامه آمريکايي نيوزويک

476. مازيار يزداني - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

477. ماشاالله حيدرزاده - تاريخ بازداشت 31 خرداد - روزنامه نگار بوشهري

478. متين اسديان - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت خيابان امير آباد شمالي

479. مجتبي پور محسن - تاريخ بازداشت 25خرداد - روزنامه نگار

480. مجتبي تهراني - تاريخ بازداشت 8 تير - خبرنگار سايت اعتمادملي

481. مجتبي خندان - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

482. مجتبي رجبي - دانش آموز

483. مجتبي رحيمي - دانشچوي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

484. مجتبي عليجاني - دانشجوي دانشگاه اميرکبير

485. مجتبي محمديان - تاريخ بازداشت 4تير - محل نگه‌داري زندان اوين

486. مجتبي نيک زاد - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

487. مجزوبي - تاريخ بازداشت23 خرداد - استاد دانشگاه

488. مجيد اسلامي - فرزند غدير - محل نگه‌داري زندان اوين

489. مجيد جباري

490. مجيد دري - تاريخ بازداشت 31 خرداد درمنزل - فعال دانشجويي

491. مجيد زين العابدين - فرزند داود - محل نگه‌داري زندان اوين

492. مجيد سعيدي - تاريخ بازداشت 4 تير در خيابان وليعصر

493. مجيد سلاح وند - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

494. مجيد عسگري - فرزند محمود - محل نگه‌داري زندان اوين

495. مجيد معتمد زاده – فرزند علي اکبر - محل نگه‌داري زندان اوين

496. مجيد نعمتي - تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب - محل نگه‌داري زندان اوين

497. مجيد وهاب - فرزند بيرامعلي - محل نگه‌داري زندان اوين

498. مجيد جابري - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران

499. مجيد سپهوند - دانشجوي دانشگاه تهران

500. مجيد نيري - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

501. مجتبي صفري - زندان اوين

502. مجتبي کاظمي - زندان اوين

503. محرمعلي افشاري - فرزند مسعود - محل نگه‌داري زندان اوين

504. محسن آزموده - دانشجوي دانشگاه تهران

505. محسن امين زاده - تاريخ بازداشت16 خرداد - جبهه مشارکت

506. محسن بابازاده - تاريخ بازداشت27 خرداد در خيابان کريم خان - محل نگه‌داري زندان اوين

507. محسن بابايي - فرزند رجبعلي - محل نگه‌داري زندان اوين

508. محسن باستاني - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اصفهان

509. محسن برزگر - تاريخ بازداشت 28 خرداد - دانشجو دانشگاه مازندران

510. محسن حبيبي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

511. محسن حبيبي مظاهري - دانشجوي دانشگاه تهران

512. محسن حکيمي - عضو نهضت آزادي ايران

513. محسن روزبهان - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو ستاد ۸۸ در استان خراسان رضوي

514. محسن صفائي فراهاني - جبهه مشارکت

515. محسن لطيفيان - فرزند - محمد مهدي - محل نگه‌داري زندان اوين

516. محسن مير دامادي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دبير کل جبهه مشارکت

517. محسن نوروژي مازندراني نژاد – فرزند حسين - محل نگه‌داري زندان اوين

518. محسن نوري - تاريخ بازداشت30 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

519. محمد اسماعيل حق پرست - تاريخ بازداشت1 تير در ميدان 7 تير - محل نگه‌داري زندان اوين

520. محمد باقر بخشي - فرزند ارسلان - محل نگه‌داري زندان اوين

521. محمد باقر شعبان پور - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

522. محمد بديعي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در حوالي خيابان بهبودي - محل نگه‌داري زندان اوين

523. محمد بلوري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

524. محمد بيات - تاريخ بازداشت30 خرداددر خيابان آزادي

525. محمد توسلي - تاريخ بازداشت16 خرداد - مدير دفتر سياسي جنبش آزادي در ايران

526. محمد جعفر زرين - تاريخ بازداشت 30 خرداد - فعال سياسي

527. محمد جعفري - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دانشجوي دانشگاه رازي کرمانشاه و کمپين کروبي

528. محمد جواد مهرداديان - فرزند ماشاالله - محل نگه‌داري زندان اوين

529. محمد حاجي زاده فرزند حسين - محل نگه‌داري زندان اوين

530. محمد حسن رضايي - فرزند داور - محل نگه‌داري زندان قزلحضار

531. محمد حسن گل پسند - فرزند اسماعيل - محل نگه‌داري زندان اوين

532. محمد حسين بهمني - تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان توحيد - محل نگه‌داري زندان اوين

533. محمد حسين حسيني - فرزند علي اکبر - محل نگه‌داري زندان اوين

534. محمد حسين امامي - دانشجوي دانشگاه تهران

535. محمد خوانساري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

536. محمد داوديان - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

537. محمد درمناکي فراهاني - تاريخ بازداشت 4 تير در ميدان بهارستان - محل نگه‌داري زندان اوين

538. محمد دليري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

539. محمد رضا آبادي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

540. محمد رضا احمدي نيا - نهضت ازادي

541. محمد رضا حکمي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

542. محمد رضا خاتمي - تاريخ بازداشت 23 خرداد - جبهه مشارکت

543. محمد رضا علايي پور - جبهه مشارکت

544. محمد رضواني ناظري - فرزند محمد امير - محل نگه‌داري زندان اوين

545. محمد شکوهي - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو جبهه مشارکت

546. محمد صيادي - تاريخ بازداشت26 خرداد - عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي - زندان الوند شهر همدان

547. محمد عطريانفر - تاريخ بازداشت16 خرداد - حزب کارگزاران

548. محمد علمي - دانشجوي دانشگاه مازندران

549. محمد قائم مقامي - تاريخ بازداشت 1 تير - عضو سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت

550. محمد قوچاني - تاريخ بازداشت 28 خرداد - سردبير روزنامه اعتماد ملي

551. محمد کرامتي - تاريخ بازداشت 28 خرداد در ميدان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

552. محمد کريمي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

553. محمد محمدي - محل نگه‌داري زندان اوين

554. محمد مختاري - تاريخ بازداشت 30 خرداد - جمهوري – محل نگهداري نا مشخص

555. محمد مصطفايي - تاريخ بازداشت 4 تير در منزل - وکيل دادگستري - آزاد شد

556. محمد مهدي اماني - تاريخ بازداشت 27 خرداد در هفت تير - محل نگه‌داري زندان اوين

557. محمد مهدي يوسفي - فرزند محمد - محل نگه‌داري زندان اوين

558. محمد مهدي يداللهي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جمهوري

559. محمد ميراحمد - فرزند حسين - محل نگه‌داري زندان اوين

560. محمد ابراهيم خسروتاج - زندان اوين

561. محمد باقري - زندان اوين

562. محمد حسن عليخاني - زندان اوين

563. محمد رضا حسني - زندان اوين

564. محمد رضا سلطان فر - زندان اوين

565. محمد رضا هاشمي - زندان اوين

566. محمد عظيمي - زندان اوين

567. محمد علي کارگران - زندان اوين

568. محمد علي کشاورز - زندان اوين

569. محمد نجاري - زندان اوين

570. محمدرضا احمدي نيا - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران

571. محمدرضا بيات - فررزند محمود - محل نگه‌داري زندان اوين

572. محمدرضا جلايي پور - سخنگوي کمپين موج سوم حمايت از خاتمي و موسوي

573. محمدرضا حدآبادي - دانشجوي دانشگاه تهران

574. محمدرضا حکمي - دانشجوي دانشگاه تهران

575. محمدرضا خاتمي - تاريخ بازداشت23 خرداد - آزاد شد

576. محمدرضا کاوياني فرزند محمد حسن - محل نگه‌داري زندان اوين

577. محمدرضا کوهيني تفرشي - فرزند ماشاالله - محل نگه‌داري زندان اوين

578. محمدرضا مرادي مجاهد - فرزند مسعود - محل نگه‌داري زندان اوين

579. محمدعلي ابطحي - عضو مجمع روحانيون مبارز

580. محمدعلي صادقي - محل بازداشت خيابان وليعصر - محل نگه‌داري زندان اوين

581. محمدعلي ولي زاده - فرزند قنبرعلي - محل نگه‌داري زندان اوين

582. محمود ابراهيمي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو حزب همبستگي

583. محمود دلبري - دانشجوي دانشگاه تهران

584. مرتضي الياسي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان صادقيه - محل نگه‌داري زندان اوين

585. مرتضي خاني - کمپين کروبي

586. مرتضي رضا خاني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

587. مرتضي سپه - تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان بهارستان

588. مرتضي کمالي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - محل نگه‌داري زندان اوين

589. مرتضي جانبازي - دانشجوي دانشگاه تهران

590. مرتضي جعفري فرد - زندان اوين

591. مرتضي سيطري - زندان اوين

592. مسلم دلشاد - زندان اوين

593. مظاهر پرهيزگار - زندان اوين

594. مهدي حبيبي - زندان اوين

595. مهدي طاهريان - زندان اوين

596. مهدي فرجي - زندان اوين

597. مهدي کريمي - زندان اوين

598. ميلاد پيشداد - زندان اوين

599. مرجان فاعظي - تاريخ بازداشت 1 تير - دانشجو

600. مرجان فياضي - تاريخ بازداشت 31 خرداد - محل بازداشت دانشگاه مازندران - فعال دانشجويي

601. مرضيه بهرامي کوشکي - فرزندنوروزعلي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - کتابفروش - محل نگه‌داري زندان اوين

602. مريم عامري - کمپين کروبي

603. مريم عامريان - فعال مدني - آزاد شد

604. مريم محمدي - فرزند محمد - تاريخ بازداشت 30 خرداد دانشجو - محل نگه‌داري زندان اوين

605. مسعود عسگري - تاريخ بازداشت 4 تير در ميدان بهارستان

606. مصطفي تاج زاده - تاريخ بازداشت 23 تير - سازمان مجاهدين انقلاب سلامي

607. مصطفي حاجي زاده - محل نگه‌داري زندان اوين

608. مصطفي شجري - فرزند حسن - تاريخ بازداشت 30 خرداد - در ميدان انقلاب - محل نگه‌داري زندان اوين

609. مصطفي فتاحي

610. مصطفي قوانلو قاجار - تاريخ بازداشت 1 تير - محل نگه‌داري زندان اوين

611. مصطفي منفرد - تاريخ بازداشت 11 تير - محل بازداشت دانشگاه - فعال دانشجويي دانشکده نفت اهواز

612. مصطفي مهدي زاده - دانشجوي دانشگاه بوعلي همدان

613. مصيب ابراهيمي - دانشجو

614. منصور عظيمي - محل نگه‌داري زندان اوين

615. منصور غفاري - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

616. منصور نبي زاده - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

617. منصور وفا - تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل – زنجان عضو ستاد دانشجويي ميرحسين - ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان

618. موسي ساکت - تاريخ بازداشت 27 خرداد - دبير سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي در استان آذربايجان شرقي

619. مونا لاهوتي - تاريخ بازداشت 30 خرداد آزاد شد

620. مهتاب آجوداني - فرزند مهدي - تاريخ بازداشت 30 خرداددر خيابان انقلاب - خانه دار - محل نگه‌داري زندان اوين

621. مهتاب نصير پور - تاريخ بازداشت 8 تير - هنرمند سينما و تئاتر

622. مهدوي - تاريخ بازداشت 27 خرداد - امام جمعه سابق آمل - اطلاعات آمل

623. مهدي باقري - فرزند مجيد - محل نگه‌داري زندان قزلحضار

624. مهدي ترکمن - دانشجو

625. مهدي خدادادي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

626. مهدي درويشي

627. مهدي رجب سلوکات - جليل - محل نگه‌داري زندان اوين

628. مهدي عبايي - تاريخ بازداشت 28خرداد - رئيس شاخه خراسان رضوي جبهه مشارکت ايران اسلامي

629. مهدي کريمي - تاريخ بازداشت 11 تير - محل بازداشت دانشگاه - فعال دانشجويي دانشکده نفت اهواز

630. مهدي مجيدي - تاريخ بازداشت 26 خرداد در ميدان ونک - محل نگه‌داري زندان اوين

631. مهدي مسافر - تاريخ بازداشت 24 خرداد - عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه همدان آزاد شد

632. مهدي يار بهرامي

633. مهديان ميناوي - جبهه مشارکت

634. مهران خوشرو - 30خرداد – محل بازداشت خيابان هاشمي

635. مهرداد بال افکن - تاريخ بازداشت 27 خرداد - عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اصفهان

636. مهسا امرآبادي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - روزنامه نگار

637. مهندس بهزاد نبوي - عضو حزب کارگزاران سازندگي

638. مهندس داديزاده - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

639. مهندس شهاب الدين طباطبايي - عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي

640. مهندس مجيد جابري - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

641. مهندس محسن صفايي فراهاني - عضو شوراي مرکزي و رئيس هيات اجرايي جبهه مشارکت ايران اسلامي

642. مهندس مهدي يار بهرامي - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

643. مهندس يحيوي - تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل - ملي مذهبي - اطلاعات تبريز

644. ميثم زارعي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

645. ميثم محمدحسن نقاش - محمد تقي - محل نگه‌داري زندان اوين

646. ميثم ورق چهر - تاريخ بازداشت23 خرداد - عضو جبهه مشارکت

647. ميلاد ثوري - تاريخ بازداشت23 30 خرداد در نواب

648. ميلاد چگيني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

649. ميلاد قريبيان - فرزند محمود - محل نگه‌داري زندان اوين

650. ميترا عالي - دانشجوي دانشگاه اميرکبير

651. ميلاد حسيني کشتان - تاريخ بازداشت 29 خرداد - دانشجوي دانشگاه مازندران

652. ناصح فريدي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - فعال دانشجويي

653. ناصر اکبري - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان انقلاب محمود - محل نگه‌داري زندان اوين

654. ناصر زماني - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

655. ناهيد سياهوند دانشجو

656. ندا فرقاني - تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب - محل نگه‌داري زندان اوين

657. نريمان احمدي مقدم - تاريخ بازداشت 26 خرداد در ميدان ونک - محل نگه‌داري زندان اوين

658. نريمان گوهري - تاريخ بازداشت 24 خرداد در ميدان صادقيه - محل نگه‌داري زندان اوين

659. نريمان مصطفوي - تاريخ بازداشت 8 تير در مسجد قبا - عضو انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميرکبير - آزاد شد

660. نسترن خدا رحيمي - دانشجو

661. نسيم رياحي - دانشچوي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

662. نيما کاکاوند - زندان اوين

663. ناصر نمازي – زندان اوين

664. نعمت خوش چهره – فرزند سعدالله – زندان اوين

665. نصرالله عطابخشي – بازداشت شده در 30 خردادماه – کمپ کهريزک

666. نويد احدي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جيحون - محل نگه‌داري زندان گوهردشت

667. نويد حقدادي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجوي دانشگاه تهران

668. نويد خوش نگاه - فرزند محسن - محل نگه‌داري کمپ کهريزک

669. نيما پرتوي - محل نگه‌داري زندان اوين

670. نيما حسيني - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جيحون - محل نگه‌داري زندان اوين

671. نيما کاکاوند - تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان بهارستان - محل نگه‌داري زندان اوين

672. نيما نحوي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - عضو انجمن اسلامي انجمن اسلامي دانشگاه بابل - اطلاعات بابل

673. وجيهه مقدم - محل نگه‌داري زندان اوين

674. وحيد اسماعيلي - محل نگه‌داري زندان اوين

675. وحيد اميريان - دانشجو

676. وحيد اناري - تاريخ بازداشت 24 خرداد - دانشجو

677. وحيد پاشايي - محل نگه‌داري زندان اوين

678. وحيد جراحي - تاريخ بازداشت 24 خرداد - محل بازداشت ميدان فاطمي - محل نگه‌داري زندان اوين

679. وحيد زينعلي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان وليعصر - محل نگه‌داري زندان اوين

680. وحيد محمدي - فرزند موسي - محل نگه‌داري زندان اوين

681. وحيد نوري - فرزند دوستعلي - محل نگه‌داري زندان اوين

682. وحيد اناري - دانشجوي دانشگاه تهران

683. هادي احتظاظي - تاريخ بازداشت 29 خرداد - از فعالان ملي - مذهبي - اطلاعات همدان

684. هادي پلاور - دانشجوي دانشگاه اميرکبير

685. هادي دشتي - تاريخ بازداشت 27 خرداد در ميدان هفت تير - محل نگه‌داري زندان اوين

686. هادي کحال زاده - تاريخ بازداشت 26 خرداد - عضو شوراي مرکزي سازمان دانش آموختگان ايران - آزاد شد

687. هانيه يوسف پور

688. هانيه يوسفيان - تاريخ بازداشت 31 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي در شيراز

689. هدايت آقايي - حزب کارگزاران

690. هدايت الله آقايي - ‌عضو حزب کارگزاران سازندگي

691. هدي صابر - تاريخ بازداشت23 خرداد - ملي مذهبي و روزنامه نگار - آزاد شد

692. هما روستا - تاريخ بازداشت 8 تير - هنرمند سينما و تئاتر

693. همايي - تاريخ بازداشت 30 خرداد - عضو ستاد ميرحسين موسوي

694. هومن اسكندري - تاريخ بازداشت 26 خرداد در منزل - عضو حزب پان ايرانيست

695. يعقوب شائوليان - فرزند يوسف - محل نگه‌داري زندان اوين

696. يوسف داداشي - تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان آزادي - محل نگه‌داري زندان اوين

697. يونس دهقان منش - تاريخ بازداشت 27 خرداددر خيابان امير آباد - محل نگه‌داري قزل حصار

698. يونس سليمي - تاريخ بازداشت 27 خرداددر خيابان مفتح - محل نگه‌داري زندان اوين

699. ياسر جعفري - دانشجوي دانشگاه تهران

700. يعقوب زاده - تاريخ بازداشت 25 خرداد - عضو نهضت آزادي ايران - تبريز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر