کل نماهای صفحه

شنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۸



پالایش در سپاه نیز مانند وزارت اطلاعات شروع شد:سردار علی صفری تبار
حدود یک ماه است که در بازداشت بسر میبرد.
به نقل از یکی از افراد مطلع سردار علی صفری تبار مسئول پیشین معاونت
اطلاعات فرودگاه های کل کشور که به بهانه گم کردن کارت های رده و سلاح
خود از آن مسئولیت بسیار مهم کنار گذاشته شد (با توجه به تمام پشتیبانی
هایی که از سوی نمسا و ستون های آن از جمله طائب که در زمان انتساب او به
این سمت معاون اطلاعات نمسا بود ) و به یک رده بسیار پایین فرماندهی
امنیت فرودگاه مشهد گمارده شده بود حدود یک ماه است که از آن مقام هم
کنار گذاشته شده و هم اینک در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات در مقر ستاد
مشترک سپاه به سر میبرد از جمله اتهاماتی که به وی نسبت داده شده ارتباط
با گروه های ضدنظام بوده است که در جریان تهدید هواپیمایی ایران ایر به
مقصد زاهدان از سوی گروه عبدالمالک ریگی و اقدام مسلحانه در آن پرواز و
کشته شدن 1 نفر از آن گروه و کشته و مجروح شدن 2 نفر از نیروهای امنیت
پرواز و فرار تنها بازداشتی آن ماجرا از بازداشتگاه مقر شهید کاکایی وی
به عنوان بالاترین مقام پیگیری کننده پرونده از مقام خود برکنار میگردد
اما اینطور نشان داده شد که وی به بهانه گم کردن سلاح و کارت رده کنار
گذاشته شده است اما در این برکناری و بازداشت و اتهام ارتباط با ضد
انقلاب چه مسئله ای در میان بوده است بسیار جای بررسی و تامل دارد مخصوصا
اینکه در روز های اخیر چندین تن از فرماندهان ارشد سپاه از جمله معاون
عملیات کل سپاه،فرمانده سپاه عاشورا ،فرمانده نیروی زمینی از سمت های خود
جا بجا شده اند و تسفیه مانند وزارت اطلاعات در سپاه نیز آغاز شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر