کل نماهای صفحه

شنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۸این آدرس حاج رحیم (مخترع چندین روش شکنجه در زندان است) . معروف به حاجی
لگدزن
ایشان مخترع :
قفس - آشیانه - تابوت و گاودونی است.
فقط گاوندونی رو برایتان توضیح میدم : یک اتاق کوچک مثل 2 متر در 1.5 متر
را که نهایتا باید4 نفر در آن باشد .پر از آدم میکنند .بطوری در سلول به
زور بسته شود و بعد از این چند نفر را بر سر آنها پرتاب میکنند{اونها
رو , رو دیگران می اندازند. چون تنها بالای سر اونها فضای خالی وجود
دارد} تا هم از اطراف مورد فشار باشد و افراد از بالا نیز زیر فشار هم
سلوی باشند.
حاجی هر کسی که صداش در بیاد با پوتینهای پنجه آهنی که به پا دارد چنان
به قسمتهایی مانند استخوان لگن و یا زانو لگد میزند که در جا آن استخوان
می شکند.
آدرس :
تهران - سرآسیاب و دولاب - خ موتور آب - نبش خ شیوا - یک مغازه 3 دهنه
آهن آلات و لوله فروشی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر