کل نماهای صفحه

پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۸


هرگز از مرگ نهراسيده ام
اگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.
هراس من – باری – همه از مردن در سرزمينی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزونتر باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر