کل نماهای صفحه

پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۸

هزاران بار ما را سوخت
حریق حادثه تا مرز خاکستر
ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر
طلوع تازه ی سیمرغ در راه است
همین فردا که می آید
سحر پایان تاریکی است
و
این دیری نمی پاید..........

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر