کل نماهای صفحه

پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۸


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

گر موج نخستین نبود چاره ی اوضاع

آن موج بود کاره که ...

...از موج دگر خواست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر