کل نماهای صفحه

پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۸


گرگان خوب بدانند...
در این ایل غریب گر پدر مرد ...
تفنگ پدری هست هنوز..
گرچه مردان قبیله همه کشته شدند
،توی گهواره چوبی،پسری هست هنوز.
.آب اگر نیست نترسید که در قافله مان
دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر