کل نماهای صفحه

پنجشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۸


آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونی

این برادری تنی نیست

 
موج دستای من و تو

دست دریارو گرفته

عکس تو با سرمهء خون

چشم دنیارو گرفته

 
ماکه از آوار و ترکش

همرو بجون خریدیم

تو بگو همسنگر من

ما تقاص چی رو میدیم

 
آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونی

این برادری تنی نیست

(از وبلاگ داریوش اقبالی)
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر