کل نماهای صفحه

جمعه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۸

 پایگاه فضایی استان سمنان
(فوق سری )

ایران پس از کارشکنی های مداوم روسیه در امر همکاریهای فضایی تصمیم به ساخت از 0 تا 100 ادوات فضایی گرفت
.ایستگاه های سیار زمینی طراحی گردیدند.
 تنها یک سایت پرتاب مورد نیاز بود.پس از بررسی ها بیابان های استان سمنان مناسب ترین مکان برای ایجاد این سایت تعیین گردید.
 پایگاه فضایی در بهمن 86 با حضور احمدی نژاد رسما رونمایی گردید و موشک کاوشگر 1 از همین نقط به فضا پرتاب شد.

پایگاهی که تاسیسات در آن قرار دارد در این مختصات است و در حدود 60 کیلومتر شرق سمنان و جنوب شاهرود و در بیابانی بی آب و علف قرار دارد.

35.234°N 53.921°E
 
36°25′0″N 55°01′0″E
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر