کل نماهای صفحه

پنجشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۸

خدائی آخر تبلیغه !!

 معلوم نیست به خاطر ۲۲ بهمنه!!

  فروششون کم شده با این کار میخوان نام محصولشون رو دوباره یاد مردم بیارن 

یا اینکه

 نکنه تاریخ مصرف گذشته بوده!!!!

۱ نظر: