کل نماهای صفحه

شنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۸

مالزی هم در حمایت دولت کودتا دست دارد .

کشور مالزی طی‌ قراردادی که با ایران امضأ کرده است و محرمانه هم میباشد به ایران قطعات نظامی میفروشد . هوا نیروز ایران به منظور کالیبره کردن هلیکوپترهای خودش از صنایع نظامی مالزی این قطعات را وارد می‌کند و به شرکتی به نام ( پنها) پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران میدهد تا در راستای تجهیز هلیکوپترهای ایران از آن قطعات استفاده کند . اما در هیچ جا نمیگوید که با مالزی قرارداد نظامی دارد . تمام این سیستمها به نام شرکت ( پنها) وارد گمرکات مرز آبی ایران میشود و از آنجا به تهران منتقل میشود . جالب است مالزی همیشه همکاری نظامی با ایران را رد کرده است
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر