کل نماهای صفحه

دوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۸


پرزیدنت پرس سخنران اصلی همایش سالیانه روسای آژانس یهود بود که روز گذشته (یک شنبه دوم اسفندماه 1388- 21 فوریه 2010) کار خود را در اورشلیم آغاز کرد. رئیس جمهوری اسرائیل که همیشه در سخنرانی های خویش از ملت ایران و پیکار مردم این کشور در راه رسیدن به حقوق شهروندی خود دفاع می کند، این بار نیز بخشی از سخنان خویش را به خطرات اتمی شدن ایران اختصاص داد و از جمله گفت: «رژیم کنونی در ایران یکی از بزرگترین خطرات برای دنیا و برای بشریت است. امروز بزرگترین چالش برای کشورهای عرب منطقه، رویاروئی با زیاده خواهی های حکومت کنونی در ایران است که می خواهد اسلام نسخه خویش را بر منطقه مسلط کند و یک ایدئولوژی خطرناک را در خاورمیانه حاکم سازد».

پرزیدنت پرس افزوده گفت: «سران حکومت ایران ابراز تنفر نسبت به اسرائیل را به وسیله ای برای گسترش نفوذ خویش در منطقه مبدل ساخته اند. در حالی که اسرائیل هیچ قصدی برای تسلط بر منطقه ندارد، این سران حکومت ایران هستند که علنا از تسلط بر منطقه و جهان سخن می گویند».

رئیس جمهوری اسرائیل گفت: «باید اندیشید که چگونه می توان قاطعانه با چنین تهدیدی رویاروئی کرد. نباید انحصار برخورد با معضل ایران متوجه اسرائیل باشد. خودسری های رژیم ایران یک مشکل جهانی است و این واقعیت باید به صراحت گفته شود که یک جنایتکار تعصب گرای مذهبی مانند احمدی نژاد، هنگامی که بمب اتمی و جنگ افزارهای کشتار همگانی در اختیار داشته باشد، همه دنیا را به خطر می اندازد».

پرزیدنت پرس گفت: «با چند اقدام ساده، ولی جدی و قاطعانه می توان این مشکل را حل کرد: نخستین گام باید برقراری تحریم های جدی و فلج کننده علیه رژیم ایران باشد؛ گام دوم بلندکردن فریاد اعتراض اخلاقی علیه رژیم آخوندهای ایران و احمدی نژاد است. به جای استقبال شاهانه از آنان در سازمان ملل و در دنیا، باید آن ها را مورد تحریم قرار داد. جهان باید حاکمان مستبد را محکوم کند و آنانی را که به کشتن زنان و دانشجویان بی گناه در خیابان ها دست می زنند مورد نکوهش قرار دهد. احمدی نژاد باید بداند که در برابر رفتارهای ضد اخلاقی خویش باید بهائی بپردازد. سومین اقدام جهانی باید برپائی سامانه های ضد موشکی در همه نقاطی باشد که در تیررس موشک های حکومت ایران قرار دارد».هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر