کل نماهای صفحه

سه‌شنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۸

با یاد تمام درگذشتگان حوادث اخیر ایران شجاعان سرزمین خوبیها همانان که با خون خود به ما یاد دادند که ایرانی ذلت نمیپذیرد.......................

جای شما خالی زمانی که داشت فیلم پخش میشد قیافه ها دیدن داشت عده کمی از دیدن بغض دانشجویان منقلب شده بودند.عده ای از فرط هیجان و اینطور بی پرده صحبت کردن داتشجویان و بیان دیدگاهشان از انقلاب و شنیدن چنین صحبتهایی از دانشجویان سخت جا خورده بودند و اصلا انتظار نداشتند که در پاسخ سوالات من این جوابهای سخت بیان از طرف دانشجویان بیان شود ..

یک عده از قدیمیهای جنگ در حین پخش فیلم گریه میکردند.یکی از آنها از مجلس خارج شد و قتی این صحنه را دیدم کنجکاو بیرون آمدم و او را که در گوشه ای ایستاده بود دیدم,در حال تنفس با کپسول کوچک اکسیژن ,گفتم آقا چی شده؟ رو به من کرد و گفت اینها راست میگویندما به اینها مدیونیم,چطور میخواهیم در محضر خدا به آه دل اینها جوابدهیم ما و انقلاب به اینها ظلم کردیم !!!! خدا کند مسولان متوجه باشند به خدا قسم اینها کاری کردند که تمام زحمات ما به فنا رود آخر چرا با یکعده آدم که آینده مملکت ما هستند اینطور برخورد میشود من و امثال من... آقایان از من و ما بهتران چگونه میخواهند جواب دهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(پایان قسمت ششم)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر