کل نماهای صفحه

شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۸


خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع
اعتراضی بر پا کردند

بنابه گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین ، خانواده های
دستگیر شدگان اخیر در مقابل این 2 محل تجمع اعتراضی خود را برپا کردند.
خانواده ها خواستار آزادی عزیزان خود هستند
روز شنبه 31 مرداد حدود 80 نفر از خانواده های بازداشت شده ها برای
پیگیری وضعیت عزیزانشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند.برای عده ای قرار
کفالت صادر شده بود که خانواده ها با نگرانی و اضطراب به دنبال تهییه فیش
حقوقی و یا سند برای آزادی عزیزانشان بودند و با دهان روزه در گرما بین
دادگاه انقلاب ٰارزیابی سند ٰواداره ثبت اسناد سرگردان می دویدند تا
بتوانند هر چه زودتر عزیزان خود را آزاد کنند.
تعدادی از بازداشت شده ها که اخیرا آزاد شده اند و با وکیل خود برای
بررسی پرونده به دادگاه انفلاب آمده بودند با خانواده هایی برخورد می
کردند که در این مدت نتوانسته بودند با عزیزان خود ملاقات کنند و نگران
مضطرب ٰعکس عزیزان خود را به آنها نشان می دادند تا بتوانند از وضعیت
سلامتی عزیزان خود خبر بگیرند.ولی نگهبانان جلو درب دادگاه انقلاب مانع
ایستادن آنها می شدند و با داد و بیداد خانواده ها را از مقابل درب
دادگاه انقلاب دور می کردند.

تعدادی از بازداشت شده ها از جمله سامان یاوری ٰسید حسین نظامی و احسان
سعادت امروز در حالیکه خانواده هایشان در مقابل دادگاه انقلاب برای روشن
شدن وضعیت آنها و اینکه بیش از 2 ماه است که در بازداشت بسر می برند و در
این مدت هیچ گونه ملاقات با خانواده خود نداشته و منتظر برگزاری دادگاه
چهارم خود در روز سه شنبه هستند و اینکه به وکلایی که از طرف خانواده ها
برای آنها گرفته شده اجازه حتی ورود به دفتر حداد را نمی دهند تماس
گرفتند و اعلام کردند در حالی که وضعیت جسمی چندان مساعدی ندارند مجبور
به گرفتن روزه با غذای کم و کیفیت بد زندان شده اند که این نگرانی و
اضزاب خانواده ها را در مورد سلامتی عزیزانشان بیشتر کرد .

همچنین تعداد زیادی از خانواده ها نیزدر گرما و بد مسیر بودن زندان اوین
با دهان روزه در مقابل درب دژبانی زندان اوین تجمع کردند و خواهان ملاقات
و آزادی عزیزان خود بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر