کل نماهای صفحه

شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۸


داوود رحمانی معروف به حاجی داوود رییس بند نسوان سیاسی اوین از حتاکان به نوامیس در حال حاضر معاون حفا ظت اطلاعات سازمان زندانها
************************************************************************************
قاسم عابدینی مسئول ارشیو پروندهای زندانیان سیا سی دهه 60 و مسئول تحویل فرزندان افراد اعدامی به خانواده های حزب اللهی در حال حاضر کارمند زندان اوین و مسئول بایگانی اداره حفاظت اطلاعات اوین
*************************************************************************************
تقی معروف به تقی بی ناموس مسئول از همخوابی و از بین بردن پرده بکارت دختران اعدامی در حال حاضر کارمند زندان اوین و مسئول شیفت اندرزگاه ها
*************************************************************************************
بزرگ نیا مسئول بهداری زنان و از تزریق کنندگان امپول فشار به دختران بی دفاعی که متاسفانه حامله شده بودند در حال حاضر رییس سابق اندرزگاه 350 و 8 اوین
*************************************************************************************

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر