کل نماهای صفحه

شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۸با گذشت بیش از 44 روز از بازداشت آرش صادقی، عضو شاخه جوانان جبهه
مشارکت ایران اسلامی و از اعضای فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی،
وضعیت وی کماکان در هاله ای از ابهام است.
مراجعات مکرر خانواده ی صادقی به نهاد های مربوطه من جمله دادگاه انقلاب،
زندان اوین و سایر نهاد های امنیتی تاکنون بی نتیجه بوده است.

این فعال سیاسی که در تاریخ هجدهم تیر ماه در منزل شخصی خود و بدون ارائه
ی هیچ گونه حکم قضایی بازداشت شده است، تا کنون هیچ تماسی با خانواده ی
خود نداشته و اطلاع دقیقی نیز از محل نگهداری وی در دست نیست. از آن جا
که بسیاری از بازداشت شدگان 18ام تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده
بودند، احتمال انتقال وی به کهریزک در تاریخ مذبور نگرانی ها را در رابطه
با وضعیت سلامت وی افزایش داده است.

اگرچه بازداشت گاه کهریزک به دلیل آن چه استاندارد نبودن وضعیت نگهداری
زندانیان! خوانده می شد تعطیل شده است، اما کماکان اطلاعی از باقی
بازداشتی هایی که پیش از تعطیلی بازداشتگاه در آن مکان نگهداری می شدند،
در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر